Aktivno članstvo v Mladinski mreži MaMa

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov  ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Projekt ZAvedno MLADI

V obdobju 2009 – 2013 sodelujemo s programom usposabljanj “Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij” v projektu ZAvednoMLADI, v katerem si 15 mladinskih organizacij in 5 srednjih šol prizadeva senzibilizirati javnosti za teme mladih, spodbujati razvoj socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih, mladinskih delavcev in mladinskih organizacij na področju informiranja in svetovanja ter promovirati tako mlade kot družbeno skupino, kakor tudi mladinski sektor, mladinske organizacije.

Trans Europe Halles

Pekarna-magdalenske mreže je članica evropske mreže neodvisnih kulturnih centrov Trans Europe Halles, v okviru katere trenutno sodelujemo v projektih Changing Room in AIR (Artists-in-Residency) Exchange Programme.

Regionalno partnerstvo informacijske mreže EURODESK

EURODESK je brezplačni informacijski servis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delamo. V juniju 2007 smo v MISC INFOPEKA nadgradili dejavnost informiranja in svetovanja za mlade, saj nas je Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI, EURODESK Slovenije, izbrala za regionalnega partnerja mreže EURODESK.

Partnersko sodelovanje z Artservisom v kot Artservisov zastopnik

Kot Artservisov zastopnik zagotavljamo javen dostop do Artservisa na internetu in osebno pomagamo pri uporabi ter svetujemo, kako Artservis kar najbolje izkoristiti.

Partnersko sodelovanje v projektu ISIO

Partnersko sodelujemo s Svetovalnim središčem Maribor Andragoškega zavoda Maribor v projektu Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih ISIO (članstvo v Strateškem svetu).

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij

V letu 2006 smo podpisali Izjavo o spoštovanju in uveljavljanju etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva in se s tem formalno priključili Slovenski mreži prostovoljskih organizacij, ki jo koordinira Slovenska filantropija, Združenja za promocijo prostovoljstva.

Partnersko sodelovanje v nacionalnem projektu NEFIKS

Neformalni indeks NEFIKS je sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade od 14. leta starosti naprej. Posameznik lahko s pomočjo indeksa sistematično in na enem mestu zbere vse, kar je poleg rednega sistema izobraževanja še počel. V praksi to pomeni, da v NEFIKS vpisuje vsa svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti. Je partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino.

Partnersko sodelovanje v mreži eduAkcija

Mreža NVO za vseživljensko učenje eduAkcija je akcija za vpliv in moč nevladnih organizacij, učečo se družbo, celostni sistem izobraževanja, boljšo zaposljivost.

Vsebinska mreža NVO za zdravje

V letu 2010 smo se z namenom medsebojne podpore in sodelovanja vključili v vsebinska mreža NVO za zdravje, ki jo vodi Slovenska zveza za tobačno kontrolo.

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov