Prostovoljski projekti oziroma predhodnje ime Evropska prostovoljska služba (EVS – European Voluntary Service) je del programa Evropske komisije, Direktorata za izobraževanje in kulturo, ERASMUS+ MLADI V AKCIJI, ki je namenjen mladim. Izvajanje programa ERASMUS+ Mladi v akciji temelji na Uredbi Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi programa »ERASMUS+«, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

Novi program ERASMUS + združuje vse dosedanje programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).
Možnosti v nekdanjem programu MLADI V AKCIJI se večinoma nadaljujejo v novem programu in sicer se bodo v delu, ki se izključno nanaša na področje mladine, promovirale pod blagovno znamko ERASMUS + MLADI V AKCIJI.

Namen EVS-a je omogočiti mladim življenje in delo v tujini, povečati mobilnost mladih in njihovo večjo zaposljivost, spodbujati medkulturno učenje in pridobivanje življenjskih ter delovnih izkušenj. Velik poudarek je tudi na ozaveščanju mladih, da so evropski državljani, in na spodbujanju njihovega dejavnega sodelovanja v civilno-družbenem življenju in sistemu predstavniške demokracije. V vsaki državi članici obstajajo nacionalne agencije, ki koordinirajo program. V Sloveniji je to Nacionalna agencija Zavod MOVIT NA MLADINA s sedežem v Ljubljani.

Komu je namenjena?

EVS je projekt, ki vsem mladim med 18. in 30. letom omogoča, da postanejo prostovoljci in prostovoljke v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev in s tem izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju. Ob tem jim EVS projekt omogoča razvijanje socialnih veščin in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti.

Kdo sodeluje?

V projektu EVS sodelujejo pošiljajoča in gostiteljska organizacija, prostovoljec_ka ter nacionalna agencija. Obe organizaciji sta zadolženi za ustrezne priprave prostovoljcev na službo v novem okolju, hkrati pa jim morata nuditi podporo skozi celotno obdobje trajanja projekta.

Področja dela

EVS projekti pogosto vključujejo aktivnosti s področij okoljevarstva, umetnosti in kulture, kulturne in zgodovinske dediščine, dela z otroki in mladimi ali z ostarelimi osebami, pa tudi športne in mnoge druge družbeno koristne aktivnosti.

Zakaj postati prostovoljec_ka?

EVS je za mlade odlična priložnost. Omogoča jim popolnoma brezplačno bivanje v drugih državah in sodelovanje v izbranih aktivnostih, ki pogosto postanejo poklicne ali interesne usmeritve tudi po povratku prostovoljca_ke domov. Eden najpomembnejših vidikov EVS je tudi priložnost za neformalno in priložnostno učenje in pridobivanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Kako pristopiti k opravljanju Evropske prostovoljske službe?

Pošiljajoča organizacija (to smo lahko tudi mi, Pekarna Magdalenske mreže Maribor) in prostovoljec_ka v bazi podatkov organizacij, ki izvajajo EVS projekte, poiščeta ustrezno gostiteljsko organizacijo, prostovoljec_ka kontaktira željeno organizacijo (pošlje elektronsko sporočilo, pokliče, se o njej pozanima) in pošlje motivacijsko pismo ter življenjepis, ki gostiteljski organizaciji predstavi tako prostovoljca_ko kot tudi razloge, zakaj bi želel/-a sodelovati prav z njimi.
Pošiljajoča, gostiteljska organizacija in prostovoljec_ka pripravijo vse potrebno za izvedbo projekta, nakar gostiteljska organizacija posredujejo elektronsko prijavnico za sofinanciranje na Nacionalno agencijo programa Erasmus+ MLADI V AKCIJI, ki se odda najmanj tri mesece pred morebitnim začetkom projekta.

Roki za oddajo prijavnic
(prijavnico odda gostiteljska organizacija) so:
15. februar, 26. april, 4. oktober 2018
.

Odobren in finančno podprt projekt zagotavlja prostovoljcu_ki med izvajanjem EVS-a nastanitev in prehrano, prevoz na delo, zdravstveno in nezgodno zavarovanje, mesečno žepnino in kritje stroškov prevoza v tujino in domov.

Kje poiskati ustrezno gostiteljsko organizacijo/receiving organisation in projekt?
Gostiteljsko organizacijo in projekt lahko najdeš tudi v dveh bazah:

Baza akreditiranih organizacij EVS – Database of European Voluntary service accredited organizations. V to bazo so organizacije prenešeno direktno po odobritvi akreditacije, vanjo je prenesen del opisa organizacije iz akreditacijskega obrazca z nekaj ključnimi informacijami (trajanje in vrsta akreditacije, teme).

Baza prostovoljskih priložnosti – New database of Volunteering opportunities. Le-ta omogoča možnost, da akreditirane organizacije preko ECAS uporabniškega računa same ustvarjajo in urejajo svoje aktualne ali načrtovane prostovoljske priložnosti ter dostop do kontaktnih podatkov o organizaciji. Namen te baze je iskanje partnerjev in/ali prostovoljcev. S tem se lahko izognejo poplavi povpraševanj s strani prostovoljcev, v času ko novih prostovoljcev ne iščejo.

Kaj ni EVS?

EVS ni priložnostno, nestrukturirano prostovoljsko delo s krajšim delovnim časom.
EVS ni pripravništvo v podjetju.
EVS ni plačana zaposlitev in ne sme nadomestiti plačane zaposlitve.
EVS ni rekreativna ali turistična aktivnost.
EVS ni jezikovni tečaj.
EVS ni izkoriščanje poceni delovne sile.
EVS ni obdobje študija ali poklicnega usposabljanja v tujini.

Kaj počnejo EVS prostovoljci v naši organizaciji?

V naši organizaciji razvijamo in izvajamo program EVS od leta 2004.
EVS-prostovoljce_ke skušamo vključiti v vse tiste aktivnosti organizacije, ki so jim zanimive, ki se jih želijo priučiti, in jih dejavno spodbujamo pri snovanju ter izvedbi lastnih projektov. Prostovoljci_ke aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvedbi kulturnih, umetniških, mladinskih, mladinsko-informacijskih in družbeno-civilnih aktivnosti ter s svojim delom promovirajo Evropsko prostovoljsko službo med mladimi v našem okolju. S svojim delom in življenjem tukaj pridobijo občutek pripadnosti tako organizaciji, skupnosti kot lokalnemu okolju, osebnostno rastejo ter širijo in razvijajo svoja interesna področja, ob tem pa se ob srečevanju z novimi situacijami nenehno učijo.

Prostovoljci_ke se med drugim naučijo strategij in tehnik samostojnega organiziranja in načrtovanja kulturnih, mladinskih in drugih dogodkov ter pridobijo sposobnosti, ki so potrebne za delo v skupini ljudi z različnim kulturnim in socialnim ozadjem. Ob tem spoznavajo delovanje nevladne in neprofitne organizacije in izvajajo odmevne javne projekte s področij kulture, umetnosti, glasbe in aktivizma. Vsak EVS-prostovoljec_ka je za gostiteljsko organizacijo dragocen, saj v delovanje, odnose in projekte prinaša drugačnost, nove, sveže poglede, izkušnje in znanja, ki krepijo oboje.

Življenje, mišljenje in delo, nora doživetja, fotografije, pričevanja, utrinke … vseh EVS-prostovoljcev Pekarne Magdalenske mreže Maribor lahko spremljaš na blogu EVS prostovoljcev.

Projekti EVS z mobilnostjo mladih omogočajo organizaciji intenzivne medkulturne izkušnje, pridobivanje novih znanj in vzpostavitev novih mednarodnih sodelovanj.

EVS projekti, ki jih izvajamo, imajo tudi močan vpliv na lokalno skupnost, saj ljudi v tem okolju seznanjajo z drugimi kulturami, prepričanji, mlade pa tudi s koristnimi priložnostmi za mobilnost, pridobivanje delovnih izkušenj in neformalno izobraževanje, ki se jih lahko tudi sami poslužijo.

Za bolj podrobne infornacije nas lahko kontaktiraš na: evs@pekarna.org

Gostimo / gostili smo

Vtisi nekaterih prostovoljcev, ki so opravljali EVS v naši organizaciji

V tujino smo poslali

Info

Vsak delovnik med 10:00 in 18:00 (od pon. in čet.), v petek pa do 16.00 smo ti na voljo v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA, Ob železnici 8, Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, evs@pekarna.org.

Povezave

Nacionalna agencija MOVIT, Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Evropska komisija
Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Urad RS za mladino

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov