V novem šolskem letu 2016/2017 vstopamo v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA v organizirano “Prostovoljsko delo mladih za mlade” že osemnajsto leto!

V našem centru je program namenjen mladim med 14. in 29. letom starosti (dijakinje in dijaki, študentke in študenti, zaposleni, brezposelni mladi), ki so pripravljeni kot prostovoljci_ke nuditi pomoč, vzpodbudo in podporo vrstnikom (mladi mladim) in aktivno sodelovati pri oblikovanju in izvajanju mladinskih dejavnosti (aktivna participacija mladih).

Naša organizacija je podpisnica Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva, članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in koordinatorica lokalne mreže »Prostovoljstvo v Mariboru«.

Urnik usposabljanja za organizirano »PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH ZA MLADE« v šolskem letu 2016/2017.

V novem šolskem/študijskem letu lahko deluješ na naslednjih področjih prostovoljnega dela:

1. PEKARNA DOBIŠ DAŠ – aktivno preživljanje prostega časa z otroci in mladostniki z manj priložnostmi

Prostovoljci_ke prevzamejo pripravo, organizacijo in izvedbo programa aktivnega preživljanja prostega časa z otroci in mladostniki z manj priložnostmi skozi šolsko leto. Program je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami, kot so osamljenost, pomanjkanje socialnih stikov, težave pri navezovanju stikov… Na tedenskih druženjih se igra, ustvarja, uri v socialnih veščinah, gleda zanimive filme in veliko pogovarja. Mladi stopajo v dialog, se učijo poslušati in krepijo solidarnost/strpnost.

Glavne naloge prostovoljcev/-k so:
– priprava delavnice,
– izvedba delavnice,
– priprava materiala,
– priprava prostora.
Program je zasnovan na podlagi skupinskega dela.

Program PEKARNA DOBIŠ DAŠ je zastavljen tako, da prostovoljci_ke po obveznem usposabljanju v mesecu oktobru, sami pripravijo in izvajajo različne raziskovalne, ustvarjalne, gibalne ter socialne delavnice za uporabnike programa. Delavnice omogočajo aktivno sodelovanje vseh vkjučenih, hkrati pa omogočajo pridobitev občutka pripadnosti, izboljšanje medosebnih odnosov v skupini in učenje kreativnosti.
Program se izvaja ob ponedeljkih med 16.00 in 18.00 uro v prostorih INFOPEKE in v prostorih Mladinskega doma Maribor.
K sodelovanju bomo ponovno povabili mladostnike z Mladinskega doma Maribor in z Doma Antona Skale Maribor.

Prostovoljci in prostovoljke  imajo zagotovljeno stalno podporo in spremljanje s strani mentorice ter strokovno podporo s strani zunanje strokovne sodelavke, Vesna Likovnik Gorjup, prof. def., ki jim nudi konzultacije in individualna svetovanja, kadar se za to pokažejo potrebe.

Podrobna predstavitev programa ”PEKARNA DOBIŠ DAŠ” bo v torek, 18. 10. 2016, ob 17.00 uri v prostorih INFOPEKE.

2. ZINE

V šolskem letu 2014/2015 je v MISC INFOPEKA nastala nova skupina prostovoljcev_k, ki ustvarjajo redno publikacijo z družbeno-angažiranimi, aktivističnimi in kreativnimi vsebinami oz. zine z imenom Pizda! Do danes so izdali že šest številke omenjene publikacije, zine lahko prebereš: http://pizda.clanweb.eu/kdo%20smo.htm.

V uvodniku prve številke je zapisano:
»Pizda! je zine, ki je v prvi vrsti namenjen družbeno angažiranim in aktivističnim vsebinam ter služi kot sredstvo analiziranja in preizpraševanja družbeno-političnih razmerij moči. Hkrati nam mladim kot marginalizirani družbeni skupini, ki ima svoje specifične potrebe in interese, omogoča samorefleksijo in razumevanje vpetosti v družbeno-politično okolje. Zavedanje, da vladajoči politični in ekonomski sistemi oblikujejo družbene vrednote in norme ter s svojimi mehanizmi vzpostavljajo in ohranjajo obstoječo hierarhijo moči, nam omogoča, da se zavestno opredelimo in zavzamemo tisto pozicijo, ki zagovarja skupne družbene interese ter se zoperstavimo vsakršnim oblikam izkoriščanja, diskriminiranja in omejevanja egalitarnih pravic. Drugič pa nam omogoča, da začnemo o družbenem sistemu razmišljati kot o družbenem konstruktu, ki ga lahko s konstruktivno razpravo, odločanjem s konsenzom, družbeno-političnimi akcijami in prizadevanjem za solidarnost, strpnost in neposredno demokracijo kadarkoli spremenimo.«

Aktivno sodelovanje pri programu Zine obsega:
– pisanje člankov,
– ilustriranje,
– sodelovanje na sestankih, ki se odvijajo enkrat tedensko po dve uri,
– aktivno spremljanje, prepoznovanje in opozarjanje na obče/lokane probleme,
– organizacija izdajanja publikacije.
Spremljaš jih lahko tudi tukaj.

Podrobna predstavitev programa “ZINE” bo v torek, 18. 10. 2016, ob 17.00 uri v prostorih INFOPEKE.

3. PEKARNA POTOPISI (potopisi, ki to niso)

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo prostovoljci_ke MISC INFOPEKA nadaljevali s tipom potopisnih predavanj, katerih namen je privabiti širšo publiko in hkrati vzpodbuditi kritično mišljenje na podlagi izkušenj ter videnj popotnikov. Potopisi predstavljajo prvi korak v svet rušenja individualnih predsodkov kot tudi družbenih stereotipov, hkrati pa s koristnimi informacijami spodbujajo mobilnost na naslednjem nivoju – ko potovanje dobi pomen in ko z njega prineseš več kot le porjavelo kožo.

Glavne naloge prostovoljcev_k so:
– priprava potopisa (najti popotnika_co),
– izvedba potopisa,
– priprava prostora,
– priprava hrane, ki tipično prikazuje življenje v predstavljeni državi,
– priprava in oblikovanje najave/posterja.

Potopisna predavanje se izvedejo enkrat mesečno (vsak četrti četrtek) v prostorih INFOPEKE.  Potopise v celoti pripravljajo prostovoljke in prostovoljci. Spremljaš jih lahko tudi na: http://www.facebook.com/pekarnapotopisi.

Podrobna predstavitev programa “PEKARNA POTOPISI (potopisi, ki to niso)” bo v torek, 18. 10. 2016, ob 17.00 uri v prostorih INFOPEKE.

4. Nudenje brezplačne učne pomoči

Program brezplačne učne pomoči zajema neposredno individualno pomoč pri učenju otrokom in mladostnikom s težavami pri učenju, s poudarkom na osebni pomoči in nudenjem vzpodbude ter podpore pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Prostovoljec_ka nudi učno pomoč pri enem ali dveh predmetih, odvisno od znanja, ki ga želi podati uporabniku. Učna pomoč poteka kontinuirano čez celo šolsko leto, enkrat tedensko po dve šolsko uri oziroma po dogovoru z uporabnikom. Prostovoljec_ka si sam_a izbere predmet, ki ga bo inštruirala tekom leta.
Sama učna pomoč se izvaja v prostorih INFOPEKE, v knjižnicah ali v prostorih Mladinskega doma Maribor.

Prostovoljec_ka ima zagotovljeno stalno podporo in spremljanje s strani mentorice ter strokovno podporo s strani zunanje strokovne sodelavke, mag. Alenke Barbirić, prof. def., ki nudi redne mesečne konzultacije in individualna svetovanja, kadar se za to pokažejo potreb.

Podrobna predstavitev programa “Nudenje brezplačne učne pomoči” bo v sredo, 19. 10. 2016, ob 17.00 uri v prostorih INFOPEKE.

5. Stopinje mesta – sprehodi, predavanja in razmišljanja o Mariboru za mlade

Prostovoljci_ke bodo spoznavali in raziskovali mesto s tematskimi sprehodi za mlade tujce in domačine. Skozi različne aktivnosti in dejavnosti prostovoljci_ke želijo osmisliti mesto, spodbuditi mlade h kritičnemu opazovanju ter razpravljanju o prostoru in času, v katerem živimo.

Prostovoljci_ke se aktivno družijo in konstruktivno iščejo nove teme za tematske, urbane sprehode, predavanja in dogodke. Zaželjena je samoiniciativnost pri prostovoljskem/skupinskem delu.

Prostovoljci_ke preteklih leto so ustvarili že kultni Vodnik za mlade popotnike po Mariboru in spletno stran: Spletni vodnik po Mariboru za mlade popotnike in urbane sprehode.

Spremljaš jih lahko tudi na: https://www.facebook.com/stopinjemesta?fref=ts

Podrobna predstavitev programa “Stopinje mesta” bo v sredo, 19. 10. 2016, ob 17.00 uri v prostorih INFOPEKE.

_____________________________________________________________________

ZAGOTAVLJAMO TI

Ustrezno usposabljanje pred pričetkom dela, možnost individualnih in skupinskih konzultacij, usposabljanje ob delu, podporo in spremljanje, povračilo potnih stroškov, prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira Zavod Pekarna Magdalenske mreže, brezplačno udeležbo na usposabljanjih za mladinsko delo na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, možnost razvijanja in uresničevanja lastnih idej, spoznavanje novih prijateljev.

Vabljen_a na uvodno informativno srečanje za prostovoljce in prostovoljke, ki bo v ponedeljek, 10. 10. 2016, ob 17.00 v prostorih MISC INFOPEKA! Pridruži se nam!

Izzivamo te – nekomu spremeni svet, najbolj pa sebi, in postani prostovoljka ali prostovoljec!

Več informacij na: infopeka@infopeka.org, 02/300-68-50, 041-481-246

Seznam naših prostovoljcev

Izjave prostovoljcev MISC INFOPEKA

Mnenja uporabnikov

Blog prostovoljcev MISC INFOPEKA

 

MISC INFOPEKA 2017 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov