Kako participirati v arhitekturi

V torek, 26. 11. 2019, vas ob 17.00 vabimo v Hišo arhitekture (Krekova 2) na predavanje o participatorni arhitekturi, o načinih vključevanja deležnikov v načrtovanje prostorov bivanja in okolja ter pomenu demokratično izbranih modelov in aktivnega soodločanja. Predavanje je del cikla dogodkov o stanovanjskih zadrugah (Z)gradimo. 

Arhitekt Robert Veselko bo na predavanju predstavil načine vključevanja deležnikov v načrtovanje prostorov bivanja in okolja ter pomenu demokratično izbranih modelov in aktivnega soodločanja. Zadružno gibanje sledi mednarodno sprejetim zadružnim načelom, stanovanjske zadruge imajo svoje specifike, ki pa so odvisne od modela, ki ga člani demokratično izberejo. Zelo pomembno je, da člani oziroma organizirana skupnost sodeluje v načrtovanju svojega bivanjskega okolja, saj gre od ideje do realizacije za skupnostni proces. Participatorna arhitektura bo predstavljena kot način vključevanja deležnic_kov v prostorsko načrtovanje. Člani_ce so namreč zadruga, združenje oseb, prebivalke_ci v stanovanjskih enotah, zadruga pa pravno-formalna lastnica. Tu ne gre za individualno gradnjo, prenavljanje in urejanje, pač pa se stremi k temu, da so zadovoljene želje in ptrebe članic_ov. Gre za vključevanje uporabnic_kov oz članic_ov v procese načrtovanja in upoštevanje njihovih predlogov in potreb. Načini participacije so navadno inovativni in fleksibilni, člani_ce imajo organizirana vodena srečanja v katerih razmišljajo o bivanjskem prostoru, ki si ga želijo, strokovnjaki_nje pa pri načrtovanju upoštevajo sklepe in zaključke takih delovnih srečanj. Ključno je vključevanje uporabnic_kov oz članov_ic od začetka do konca ter kontinuiran dialog.

Robert Veselko univ.dipl.inž.arh. deluje v arhitekturni pisarni RVA ter v sodelovanju z različnimi organizacijami in posameznicami_ki deluje na področju arhitekture, urbanizma in oblikovanja. Njihovo delo temelji na trajnostnih načelih in socialni odgovornosti. Z vsakim projektom se odzovejo na specifičen lokalni kontekst, ter potrebe naročnice_ka in prostora. V  projektih dajejo poseben pomen intenzivnemu sodelovanju z naročnico_kom, uporabi lokalnih materialov in rešitvam za smotrno uporabo energije. Mnogo projektov je cenovno dostopnih, ker globoko verjamejo, da dobra arhitektura ni razkošje, ampak proces, pri katerem s premišljenimi rešitvami iz manj izluščimo več.

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov