Veganska večerjica

V četrtek, 17. 10. 2019, ob 19.30 vas ZaŽivali in Pekarna Magdalenske mreže vabimo v MISC INFOPEKA na Vegansko večerjico. Prisluhnile_i bomo predavanju Igorja Dragišiča z naslovom Osvoboditev v 22 slikah – skica za revolucijo.

Kaj nam v aktualnem trenutku, ko strmo narašča zavest o omejenosti našega planeta in pogubnem delovanju ideologije in prakse nenehne rasti na ekosistem zaradi nenehne rasti same, lahko pove marksistična teorija? Kakšen je njen resničen in vsebinski odnos do vprašanja osvoboditve drugih živali? Katere vzporednice lahko povlečemo med Marxovo in Engelsovo in drugo marksistično doktrino revolucionarne poti v brezrazredno družbo na eni strani ter destabilizacijo speciesizma kot ideologije, izgrajene na konstruktu drugosti in podrejenosti vsake živalske vrste, ki ni človeška, na drugi? Predavanje bo sestavljeno iz petih delov. V prvem delu bodo z vidika marksizma predstavljeni pojmi, kot so narava, položaj živali in posebni položaj človeka kot tiste živali, ki želi sebe in družbo udejanjati ter oplemenititi na način izpolnjevanja najglobljega notranjega vzgiba – čutenja osebnega in občečloveškega poslanstva. V drugem delu bodo podrobno razloženi štirje temeljni pojmi, pomembni za razumevanje in razvoj Marxove in Engelsove misli, in sicer: zgodovina, država, kapital in blago. Predavanje se bo v tem delu dotaknilo tudi konstrukta nacije, v preciznem kontekstu kritike aktualnih desničarskih in ultradesničarskih infiltracij v vegansko gibanje, tako pri nas kot v tujini. Temeljna pojma kapital in blago bosta podrobneje osvetljena predvsem v luči kritike liberalnega veganstva in ideje ‘glasovanja z denarnico’, pri čemer bo sodobna referenca filozof John Sanbonmatsu. V tretjem in osrednjem delu bo fokus na ideji dekonstrukcije koncepta vladajoče biološke vrste v analogiji z marksistično doktrino preseganja koncepta vladajočega družbenega razreda. Vodilna nit četrtega strukturnega sklopa bodo prve štiri izmed enajstih slovitih tez o Feuerbachu, ki jih je po Marxovi smrti uredil in objavil Engels. V tem poglavju bo aktualna kritična animalistična referenca Dinesh Wadiwel. Peti in zadnji del bo kontekstualiziral revolucionarnost in analogno ranljivost veganskega gibanja.

Lokacija je dostopna gibalno oviranim osebam.

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov