Veganska večerjica: Ustvarjanje nacionalne percepcije živali in njene moralne implikacije

ZaŽivali vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 18. 4. 2019, ob 19.30, vabimo v MISC INFOPEKA na Vegansko večerjico. Tokrat bomo prisluhnile_i predavanju Branislave Vičar z naslovom: Ustvarjanje nacionalne percepcije živali in njene moralne implikacije.

V predavanju bo predstavljena vključitev živali avtohtonih vrst v imaginarij nacionalnega simbolizma in njegova vloga pri konstrukciji naroda in nacionalne identitete. Uporaba različnih nacionalnih simbolov prispeva k utrjevanju zamisli o narodu kot natančno opredeljivi in homogeni realnosti in implicitno vzpostavlja ločnico med »našo« in »tujo« nacionalno skupnostjo. Po nastanku nacionalnih držav je vsaka nacionalna vlada, v prizadevanju, da bi vzpostavila družbeno kohezijo, sprejela tudi svojo množico simbolov in v procesu oblikovanja nacionalnega simbolizma je večina nacionalnih držav tudi številnim, zlasti avtohtonim živalskim vrstam pripisala nacionalni pomen. Z dodelitvijo statusa »nacionalnosti« se zmanjšuje možnosti prepoznavanja intrinzične vrednosti živali, saj dobijo z vključitvijo v imaginarij nacionalnega simbolizma nacionalno vrednost, ki je določena z interesi oblikovanja in ohranjanja nacionalnih držav. Nastopajo kot opomniki nacionalne identitete, kot povezovalna sredstva, ki krepijo povezanost med članicami_i skupnosti, ki jo dojemamo kot moderno nacionalno občestvo, oziroma kot označevalci mednacionalnih razlik, izginjajo pa kot subjekti lastnih življenj.

Osrednji sestavini tokratnih jedi bosta blitva in drobnjak.

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov