Razpis za zaposlitev Koordinatorja_ice operacije Sedmi glas

V okviru razpisa Ministrstva za kulturo »Javni razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019” Pekarna Magdalenske mreže objavlja prosto delovno mesto »koordinator_ica operacije Sedmi glas«. Zaposlitev bo za polni delovni čas (40 ur/teden), in sicer za določen čas 14 mesecev, od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019.

 

  1. Splošni pogoji dela:

 

oblika dela: Zaposlitev za določen čas.
delovni čas: Delovni čas znaša 40 ur tedensko.

Začetek dela je vsak delovni dan ob 10.00 zaključek dela pa ob 18.00; po potrebi tudi v večernih urah ali ob sobotah in nedeljah; občasni izostanki mogoči po dogovoru.

delovno mesto: Delo bo potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom.
trajanje dela: 1. 11. 2018 do 31. 12. 2019
poskusno obdobje: 3 mesece

 

Osnovni pogoji za prijavo in opravljanje dela:

– Izobrazba: Minimalno V. stopnja

– Pripadnik_ca ranljive skupine v skladu z razpisom »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019” (JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST)«:

 

  1. a) pripadniki narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji: srbska, črnogorska, hrvaška, bosanska in makedonska etnična skupnost;
  2. b) pripadniki različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev: ruska, ukrajinska, albanska, arabska perzijska, eritrejska, sirska in druge etnične in priseljenske skupnosti živeče v Mariboru.

 

– Rok za prijavo je 19. 10. 2018. Kandidat_ka mora biti na razpolago za testiranje in razgovore 23. 10. 2018 ter oddati prijavo v skladu s točko 5. tega razpisa.

 

Delovne izkušnje:

– izkušnje z izvajanjem projektov na področju kulture in umetnosti;

– izkušnje z delom na kulturnem področju v nevladnem sektorju;

– izkušnje pri delu z manjšinami in/ali priseljenci;

– upoštevamo tudi izkušnje pridobljene s prostovoljskim in/ali študentskim delom.

 

Zahtevana znanja oziroma kompetence:

– poznavanje ključnih  javnih institucij in nevladnih organizacij na področju umetnosti v Mariboru in v Sloveniji,

– poznavanje računalniških programov Microsoft Office in spletnega komuniciranja;

– aktivno pisno in ustno znanje slovenskega jezika,

– aktivno pisno in ustno znanje angleškega jezika;

– osnovno poznavanje delovanja državnih/javnih institucij v Sloveniji;

– zmožnost ekipnega dela;

– kompetentnost za delo z ljudmi;

– zmožnost sočasnega opravljanja več različnih del.

 

  1. Opis delovnega mesta:

 

Delo obsega predvsem:

 

– sodelovanje pri vsebinskem koncipiranju operacije,

– priprava, organizacija in izvedba treh sklopov usposabljanj v okviru operacije,

– koordinacija usposabljanj,

– navezovanje stikov z organizacijami,

– pridobivanje udeležencev, nabor udeležencev, komunikacija z udeleženci,

– spremljanje udeležencev skozi celotno operacijo (zagotavljanje podatkov o udeležencih (vprašalnik za spremljanje udeležencev), vodenje list prisotnosti, izdaja potrdil o uspešno zaključenem usposabljanju),

– navezovanje stikov z izvajalci usposabljanj, dogovarjanje o izvedbi usposabljanj,

– skrb za vsebinsko in tehnično izvedbo usposabljanj,

– priprava partnerskih sporazumov, redna komunikacija s projektnimi partnerji, organizacija sestankov, posvetovanje in seznanjanje projektnih partnerjev z napredovanjem operacije,

– aktivnosti informiranja in komuniciranja (priprava vabil, ki so namenjena pridobivanju udeležencev, priprava vabil na javne dogodke, ki se nanašajo na zaključke posameznih sklopov, priprava komunikacijske vsebine o poteku operacije namenjene širši javnosti, sodelovanje z grafičnim oblikovalcem, tiskarjem…),

– dokumentiranje izvajanja operacije,

– dobro poznavanje navodil organa upravljanja (o upravičenosti stroškov, komuniciranje vsebin, priročnik e-ma),

– pomoč pri vnašanju dokumentov v sistem e-ma,

– pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačila,

– redno spremljanje aktualnih medijskih objav,

– udeležba relevantnih konferenc in usposabljanj,

– nabava opreme,

– finančno vodenje operacije,

– mesečna poročila o opravljenem delu,

– sprotna in končna evalvacija.

 

Odgovornosti pri delu:

– odgovornost za delo s financami in namensko porabo sredstev za potrebe projektov;

– odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki;

– odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva, službenih poti in

drugih aktivnosti v okviru svojega dela.

 

Pričakujemo:

– Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

– Poznavanje dela z računalnikom.

– Sposobnost timskega dela.

– Samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela.

– Poznavanje projektnega dela.

 

  1. Navodila za prijavo in nadaljnji postopki:

 

Zainteresirane kandidate_ke pozivamo, da nam pošljejo:

– življenjepis (zaželena oblika Europass),

– motivacijsko pismo,

– in vaše referenčne izdelke/dela (pisni izdelki: načrti projektov ali poročila o projektih oz. aktivnostih, ki ste jih izvajali na področju kulture in umetnosti oziroma pri delu z manjšinami in/ ali priseljenci najkasneje do 19. 10. 2018, s priporočeno pošto na naslov Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor s pripisom: »RAZPIS – Koordinator_ica operacije Sedmi glas«

 

 

Na podlagi prejetih vlog bomo opravili ožji izbor kandidatov in jih povabili k razgovoru in testu ter se na podlagi tega odločili o izbiri. O razgovoru boste obveščeni prek elektronske pošte ali telefona, predvidoma 22. 10. 2018. Razgovori in testi bodo potekali 23. 10. 2018.

Pekarna Magdalenske mreže si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od prijavljenih, če ne bodo ustrezali razpisnim pogojem v zadovoljivi meri.

 

Za dodatne informacije o razpisu smo dosegljivi na infopeka@infopeka.org ali na telefonu 02 300 68 50 med 10.00 in 16.00.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov