Razpis za zaposlitev Mladinske_ga delavke_ca

V okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1« Pekarna Magdalenske mreže objavlja prosto delovno mesto »mladinska_i delavka_ec. Zaposlitev bo za polni delovni čas (40 ur/teden), in sicer za določen čas od 9. 10. 2018 do 30. 11. 2018.

Naziv delovnega mesta: Mladinska_i delavka_ec

Naziv delodajalca: Zavod za podporo civilno družbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Predpisana izobrazba: Najmanj V. stopnja

 

 

  1. Splošni pogoji dela:

 

oblika dela: Zaposlitev za določen čas.
delovni čas: Delovni čas znaša 40 ur tedensko: od ponedeljka do petka 35 ur plus 5 ur, ki se na podlagi odredbe delodajalca razporedijo med delovne dni.

Začetek dela je vsak delovni dan ob 10.00 zaključek dela pa ob 18.00; po potrebi tudi v večernih urah ali ob sobotah in nedeljah; občasni izostanki mogoči po dogovoru.

delovno mesto: Delo bo potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom.
trajanje dela: 9. 10. – 30. 11. 2018

Možnost podaljšanja je v primeru pridobitve novih razpisnih sredstev za zaposlitev na enakem vsebinskem področju.

 

Osnovni pogoji za prijavo in opravljanje dela:

– Izobrazba: Minimalno 4-letna srednja šola (V. stopnja).

– Starost: Kandidat/ka mora biti na dan 9. 10. 2018 mlajši/mlajša od 30 let. Starostni pogoj je določen z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor operacij Javni razpis »zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, ki je dostopen na povezavi : http://bit.ly/2DxqS6m

– Pogoji za kandidate/ kandidatke: Mlada oseba v starosti med 15-29 let,  iskalec prve zaposlitve oz. mlada oseba, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen_a oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 11. 9. 2017 naprej in je registriran_a kot  brezposeln_a oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje

– Rok za prijavo je 2. 10. 2018. Kandidat_ka mora biti na razpolago za testiranje in razgovore 4. 10. 2018 ter oddati prijavo v skladu s točko 5. tega razpisa.

 

Delovne izkušnje:

– izkušnje z izvajanjem projektov;

– izkušnje z delom v mladinskem oziroma nevladnem sektorju;

– zaželene izkušnje tudi z drugih področij iz točke 3) tega razpisa;

– upoštevamo tudi izkušnje pridobljene s prostovoljnim in/ali študentskim delom.

 

Zahtevana znanja oziroma kompetence:

– poznavanje mladinskega sektorja in delovanje mladinskih organizacij,

– poznavanje procesa organiziranega prostovoljskega dela,

– poznavanje specifik programa Evropska prostovoljna služba,

– poznavanje računalniških programov Microsoft Office in spletnega komuniciranja;

– aktivno pisno in ustno znanje slovenskega,

– aktivno pisno in ustno znanje angleškega jezika;

– osnovno poznavanje delovanja državnih/javnih institucij v Sloveniji;

– poznavanje področja zaposlovanja mladih, participacije mladih in  mladinskega organiziranja, pri tem predstavljajo prednost: poznavanje participacije mladih in mladinskih struktur v Sloveniji na obeh nivojih – nacionalnem (državnem) in lokalnem nivoju (lokalno mladinsko organiziranje, delovanje lokalnih skupnosti),

– zmožnost ekipnega dela;

– kompetentnost za delo z ljudmi;

– zmožnost sočasnega opravljanja več različnih del.

 

  1. Opis delovnega mesta:

 

Naziv delovnega mesta: mladinska_i delavka_ec

Mladinska_i delavka_ec bo sodeloval_a in izvajala_a  aktivnosti mladinskega dela, ki jih izvaja Pekarna Magdalenske mreže.

 

Delo obsega predvsem:

– pomoč prostovoljcem pri opravljanju njihovega dela oziroma pri pripravi in izvajanju prostovoljskih

  projektov,

– organizacija rednih sestankov posameznih prostovoljskih skupin,

– pomoč pri organizaciji rednih mesečnih mentorskih sestankov in skupinskih konzultacij,

– priprava dokumentacije za oziroma o izvedbi posameznih programov (oblikovanje list prisotnosti, list

  aktivnih mladih udeležencev, potrdil o udeležbi, vodenje evidenc…),

– arhiviranje izvedenih prostovoljskih programov in projektov  ter programov in projektov neformalnega

  izobraževanja (fotografiranje, priprava povzetkov o realizaciji programov, liste prisotnosti, liste

  aktivnih udeležencev…)

– pomoč pri načrtovanju, oblikovanje programov neformalnega izobraževanja,

– navezovanje stikov z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in z zunanjimi izvajalci neformalnega

  izobraževanja;

– pomoč pri izvajanju programa Evropske prostovoljne službe,

– druge naloge po dogovoru in v skladu z navodili vodstva.

 

Odgovornosti pri delu:

– odgovornost za delo s financami in namensko porabo sredstev za potrebe projektov;

– odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki;

– odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva, službenih poti in

  drugih aktivnosti v okviru svojega dela.

 

Pričakujemo:

– Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

– Poznavanje dela z računalnikom.

– Sposobnost timskega dela.

– Samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela.

– Poznavanje projektnega dela.

 

  1. Navodila za prijavo in nadaljnji postopki:

 

Zainteresirane kandidate_ke pozivamo, da nam pošljejo:

– življenjepis (zaželena oblika Europass),

– motivacijsko pismo,

– in vaše referenčne izdelke/dela (pisni izdelki: načrti projektov ali poročila o projektih oz. aktivnostih, ki ste jih (so)izvajali, in sicer s področij neformalnega izobraževanja mladih, participacije mladih in organiziranega prostovoljskega dela mladih) najkasneje do 2. 10. 2018, s priporočeno pošto na naslov Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor s pripisom: »RAZPIS – mladinska_i delavka_ec.

 

Na podlagi prejetih vlog bomo opravili ožji izbor kandidatov in jih povabili k razgovoru in testu ter se na podlagi tega odločili o izbiri. Razgovori in testi bodo potekali 4. 10. 2018. O razgovoru boste obveščeni prek elektronske pošte ali telefona, predvidoma 3. 10. 2018.

Pekarna Magdalenske mreže si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od prijavljenih, če ne bodo ustrezali razpisnim pogojem v zadovoljivi meri.

 

Za dodatne informacije o razpisu smo dosegljivi na infopeka@infopeka.org ali na telefonu 02 300 68 50 med 10.00 in 16.00.

 

 

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov