Izjava o ksenofobnih zahtevah Sveta mestne četrti Pobrežje

V ponedeljek, 23. julija 2018, je potekala izredna seja Sveta mestne četrti Pobrežje, na kateri so svetnice_ki javno oznanile_i svojo nestrpnost in prezir do tujk_cev. V zloveščem strahu pred 6-člansko družino iz Sirije, ki je bila (kasneje) nastanjena v Integracijsko hišo v Mariboru, so na seji sprejele_i dva sklepa, ki jasno izražata ksenofobnost do vseh, ki se ne skladajo s podobo »čiste_ga« Slovenke_ca:
– Soudeležba Sveta MČ Pobrežje pri odločanju za vsako_ega tujko_ca, ki jo_ga država namerava naseliti na območje MČ Pobrežje;
– Pridobitev podatkov o vseh tujkah_cih, ki sedaj bivajo v MČ Pobrežje.

V sklepih se jasno izraža ideološka kategorizacija Slovenke_ca in tujke_ca, s čimer se sistematično ustvarja razlike in upravičuje diskriminiranje ljudi, ki prihajajo v Slovenijo zaradi različnih razlogov. Oba sklepa konstruirata tujke_ce kot nekaj negativnega, manjvrednega in podrejenega, saj se jih predstavlja kot potencialno nevarne za večinsko prebivalstvo. Če razumemo sistem, v katerem živimo, razumemo tudi vlogo institucije, kot je mestna četrt, ki s svojimi sklepi in izjavami za javnost reproducira razmerja izkoriščanja, gospostva in diskriminacije. Politična strategija, ki se skriva za sejo, je še kako očitna. Upravičevanje razlik in s tem ustvarjanje navideznega konflikta med ljudmi je zmaga za tiste, ki hočejo legitimirati in ohraniti obstoječi družbeni red – neoliberalistični red, katerega smoter je neorganizirano in izolirano ljudstvo, ki je zaradi nesolidarnosti obsojeno na izkoriščanje. Kdo je kriv za uničevanje socialne države, zniževanje dohodkov, vse večje izkoriščanje delavk_cev, odpravo pravic iz dela, vpeljavo negotovih in atipičnih oblik zaposlitev, brezposelnost, uničevanje javnega šolstva, javnega zdravstva, javnega pokojninskega sistema, revščino, onesnaževanje okolja … So to res migrantke_i, begunke_ci, Muslimani_ke, tuje_i delavke_ci, priseljenke_ci, narodne manjšine, Romi_kinje itd.?

Dovolj imamo rasizma, ki ga načrtno izvajajo vodilni v državi. Jasno protestiramo proti takšnemu delovanju naših izvoljenih »predstavnikov«.

Pozivamo vse organizacije, fakultete, društva, iniciative in posameznice_ke, da zavihamo rokave in se celostno spopademo z diskriminicijo, nestrpnostjo in ksenofobijo, ki jih povzroča kriza kapitalističnega sistema. Povsem nemoralno je, da molčimo in ne storimo ničesar, ko zelo dobro vemo, kam tovrstna politika vodi.  

Pekarna Magdalenske mreže skupaj s Kolektivom PIZDA!

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov