»Naša socialistična Jugoslavija« o partizanski saniteti, vrednotah NOB, položaju delavke in dosežkih samoupravljanja

V soboto, 16. 6. 2018, bomo nadaljevale_i z drugim sklopom dogodkov v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Ob 10.00 bo voden ogled razstave »Ranjeni in bolni – Partizanska saniteta v 4. operativni coni«, ob 11.00 pa predavanje zgodovinarke Tine Podbevšek »Delavka v Tekstilni tovarni Novoteks«. Ob 12.15 bomo nadaljevale_i s predavanjem sociologa Marka Kržana »(Ne)Uspehi samoupravljanja v Jugoslaviji«, ob 16.00 pa bo v INFOPEKI sledila okrogla miza z Borislavo Vičar in Jožetom Vrhnjakom o pomenu NOB. Izobraževalni cikel »Naša socialistična Jugoslavija« bomo zaključili s kvizom o Jugoslaviji, ki so bo pričel ob 18.00 v INFOPEKI.

10:00 – Voden ogled razstave v Muzeju NO »Ranjeni in bolni – Partizanska saniteta v 4. operativni coni«, Muzej NO Maribor.

Ranjeni in bolni partizani so bili med NOB deležni velike pozornosti. Skrb zanje se je v Sloveniji začela že takoj po oboroženi vstaji. Začetki partizanske sanitete segajo v avgust 1941, ko je bil na pobudo glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet v Ljubljani ustanovljen zdravniški matični odbor Osvobodilne fronte. Organiziral je    zbiranje sanitetnega materiala in zdravil, prirejal skrivne strokovne tečaje za medicince in bolničarke, občasno pa je pošiljal zdravnike na teren, kjer so zdravili ranjene in bolne partizane ter aktiviste Osvobodilne fronte. V prvih partizanskih četah in bataljonih do spomladi 1942 ni bilo organizirane partizanske sanitete. Za ranjene partizane so skrbeli bolničarji ali študentje medicine, občasno tudi zdravniki, zdravili pa so se v manjših bolniških skrivališčih oziroma sanitetnih postajah. Organizirano saniteto v partizanskih enotah je omogočil šele prihod skupine dvajsetih zdravnikov na osvobojeno ozemlje spomladi 1942. Razvoj partizanskega zdravstva na območju 4. operativne cone je bil tesno povezan z razvojem osvobodilnega boja in z vojaško-političnimi razmerami v posameznih pokrajinah. Zaradi drugačnega in precej tršega nemškega okupacijskega sistema na slovenskem Štajerskem in Koroškem, na tem območju do leta 1944 ni bilo partizanskih bolnišnic in organiziranega partizanskega zdravstva, kakršno je bilo v Ljubljanski pokrajini. Kljub temu pa se je skrb za ranjene in bolne partizane začela že takoj po oboroženi vstaji.

 

11:00 – Predavanje »Delavka v Tekstilni tovarni Novoteks«, Tina Podbevšek, Muzej NO Maribor.

V času stare Jugoslavije so ženske dojemali kot manjvredna bitja, brez kakršnihkoli političnih in ekonomskih pravic – v svojem osebnem, družinskem in družbenem položaju so bile podrejene moškemu. Diskriminacija ženske je bila črno na belem določena v ustavi in vseh zakonih stare Jugoslavije – v zakonu in družini, v odnosih do lastnih otrok, v položaju nezakonske matere in njenega otroka, v premoženjskih razmerah. Nova socialistična država je enakopravnost žensk in moških v gospodarstvu, družbi, zakonski zvezi in družini uveljavila z ustavo in zakoni. Pravni pogoji socialistične družbe so omogočili neposredno vključevanje žensk kot ekonomskega in političnega dejavnika v razvoj družbe. Zgodovinarka Tina Podbevšek bo predstavila Tekstilno tovarno Novoteks, ki je v času socializma postala ena izmed uspešnejših tekstilnih tovarn ne samo na Dolenjskem, temveč v celotni Jugoslaviji. Podrobneje pa bo govorila o delavkah, ki so postajale pomemben političen subjekt znotraj tovarne.

 

12:15 – Predavanje »(Ne)Uspehi samoupravljanja v Jugoslaviji«, Marko Kržan, Muzej NO Maribor.

Jugoslovanska revolucija je odpravila (kapitalistično) razredno izkoriščanje na jugoslovanskem ozemlju. Državo in njene narode je osvobodila polkolonialne odvisnosti od središč evropskega kapitalizma. Znatno je prispevala tudi k osvoboditvi drugih narodov kolonialnega in imperialističnega zatiranja. V predavanju bo Marko Kržan prikazal proces izgradnje nove, socialistične ureditve na, tj. različne režime upravljanja države in gospodarstva. Posvetil se bo predvsem vprašanju, katere družbene skupine so bile nosilci tega procesa, komu so koristile različne ureditve, in pa, kdaj in kako so opustile projekt izgradnje socializma.

 

16:00 – Okrogla miza z Borislavo Vičar in Jožetom Vrhnjakom – Združenje borcev za vrednote NOB Maribor, Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 16.

Združenje borcev za vrednote NOB Maribor je nepridobitna organizacija, v kateri se prostovoljno združujejo borci_ke, drugi udeleženci_ke narodnoosvobodilnega in protifašističnega boja ter osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941–1945. Organizacija je del Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, katere predhodnica je bila ustanovljena že leta 1948. V pogovoru z Marjanom Žnidaričem in Borislavo Vičar bomo pod drobnogled vzeli vrednote NOB, ki so postale temelj nove socialistične države. NOB je temeljil na revolucionarni politiki, ki je v ospredje postavljala mednarodno solidarnost in emancipacijo. Toda kako je ta boj predstavljen danes v medijih, šolah in politiki? Vse večje omalovaževanje uporništva proti zatiralcem pušča pečat tudi na mladih, ki postajamo generacija pokornih in fleksibilnih ljudi. O tem in še marsičem bomo spregovorile_i na okrogli mizi v ciklu izobraževanja “Naša socialistična Jugoslavija”.

 

18:00 – Kviz o zgodovini Jugoslavije, Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 16.

Vse večja popularnost kvizov nas je spodbudila, da tudi me_i organiziramo izobraževalni kviz o Jugoslaviji (ne zgolj socialistični). Toda naš kviz bo drugačen. Medtem ko marsikateri kvizi spodbujajo znanje, ki naj bi ljudi zgolj zabavalo in sproščalo, si bomo me_i drznile_i načenjati teme, ki so relevantne in vplivajo na današnjo politično stanje. Da, naslavljale_i bomo tudi politične teme. In za piko na i se kviz ne bo odvijal v lokalu, kjer bi vam na prefinjen način, pod krinko spodbujanja znanja in zdrave tekmovalnosti, praznili denarnice. Vabljene_i!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacijo »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -1 » izvaja Pekarna Magdalenske mreže Maribor. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov