ROSA ŠE VEDNO BOSA (ker je prekarka) – Predstavitev ankete o položaju mladih v Sloveniji

Vabljen_a na predstavitev ankete o položaju mladih v Sloveniji, ki bo potekala v torek, 22. 5. 2018, ob 10.30 na Filozofski fakulteti MB (učilnica 0.2). Anketo bodo predstavile_i aktivistke_ti Sindikata Mladi plus.

Sindikat Mladi plus je v lanskem letu izvedel anketo o položaju mladih v Sloveniji, v kateri je sodelovalo 375 posameznic_kov. Pretresljivi podatki so mnoge polresnice ali celo neresnice o mladih ovrgli in orisali realno stanje. Kljub temu da se je po statističnih podatkih v zadnjih dveh letih brezposelnost znižala, pa je le to nadomestilo prekarno oz. nedostojno delo, na katerega mladi pristajajo predvsem zaradi eksistenčne krize in nepoznavanja delavskih pravic.

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru cikla Rosa še vedno bosa (ker je prekarka) se bo odvil sledeč program:

Pogovor s Pod črto o prekarnosti / Sreda, 23. 5. 2018, 19:00, Wetrinsky
Pod črto je neodvisni in neprofitni medij za preiskovalno in poglobljeno novinarstvo, usmerjeno v družbene spremembe. Novinarke_ji pronicljivo in sistematično opozarjajo na mnogotere dimenzije fleksibilizacije, zato so pravi naslov, da z njimi spregovorimo o prekarizaciji naše družbe in degradaciji pravic delavk_cev. Tekom pogovora se bomo dotaknile_i različnih tem, ki jih naslavljajo v svojih člankih in raziskali nujnost neodvisnega medija.
IZVAJALCA: Lenart Kučič in Tanja Pirnat v pogovoru s Kajo Fiedler

Zadružništvo kot alternativa / Četrtek, 24. 5. 2018, 9:40, Filozofska fakulteta UM, predavalnica 2.7
Na predavanju bomo spoznale_i zadružništvo kot možno obliko povezovanja prekark_cev. Pod pritiski kapitala se krha delovnopravna zakonodaja, zadruge pa so v prvi vrsti združenja oseb, v drugi pa podjetja, katera oblikujejo svoja pravila in odločitve sprejemajo demokratično. Zadruge lahko s svojimi vsebinami in formami tako direktno odgovarjajo na problem prekarnosti. Sicer ne dajejo enotnega in enoznačnega odgovora, a skupni imenovalec je solidarnostna delitev tveganja in skupen nastop na trgu.
IZVAJALKA: Karolina Babič

Literarni večer / Četrtek, 24. 5. 2018, 19:00, Literarna hiša Maribor
Z literarnim večerom želimo o prekarnosti spregovoriti na drugačen način – skozi literaturo, ki velikokrat še bolj natančno kakor znanstvena beseda zajame duh časa. Na literarni večer bomo povabile_i ustvarjalke_ce pisane besede, ki v svojih delih problematizirajo prekarnost. Namen literarnega večera je spodbujanje branja družbeno kritične literature. Na problem prekarnosti želimo opozoriti z zornega kota literature, ker ima svojstven in bolj oseben pristop pri odpiranju oči za družbene probleme.
IZVAJALKE_CI: Lara Paukovič, Tomo Podstenšek, Miša Gams v pogovoru z Majo Repina in Tomažem Podbevškom

Zakonodajna forumska predstava: Status quo na trgu dela / Petek, 25. 5. 2018, 20.00, dvorana Gustaf
Zakonodajno gledališče, ki je v Sloveniji še precej neznana metoda, je eden izmed Augusto Boalovih zadnjih projektov, ki ga je razvil v Braziliji v času svojega mandata v letih od 1993 do 1997. Zakonodajno gledališče za razliko od drugih gledališč spodbuja mlade k politični participaciji in dialogu z odločevalci. S forumsko zakonodajno predstavo Status quo na trgu dela bomo vključili mlade v procese odločanja z oblikovanjem in predlaganjem zakonov, ki bi na institucionalni ravni odpravili problem prekarnosti in zajezili vse večje krčenje delavskih pravic.
IZVAJALCI: Gledališka skupina Vse ali nič

 

Vsebina izraža mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

»Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje mladih o problematiki prekarnega dela.«  

 

 

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov