Fotografski natečaj »Živimo s Titom?«

Vabljen_a k sodelovanju na fotografskem natečaju, ki ga organizira Pekarna Magdalenske mreže v okviru junijske dvodnevne konference o socialistični Jugoslaviji. V okviru natečaja bomo zbirali fotografije podob Josipa Broza – Tita, ki še vedno stojijo/visijo po domovih, na delovnih mestih, delavnicah, ateljejih, ipd. Z razstavo ne želimo graditi kulta osebnosti, temveč prikazati, da zgodovinski revizionizem in brisanje polpretekle zgodovine ne moreta ukrasti kolektivnega spomina.

Namen natečaja je, da se na fotografiji ne vidi zgolj kip, slika ali fotografija Tita, temveč tudi prostor, v katerem se ta nahaja. Pri izboru ne bomo upoštevali umetniške kakovosti fotografije (pravilna kompozicija, svetloba itd.), temveč predvsem navedene vsebinske kriterije. Razstava fotografij bo povsem anonimna, zato ne potrebujemo tvojih podatkov, zaželeno pa je, da fotografijo pospremiš z anekdoto ali zgodbo, vezano na podobo (kako se je znašla v tem prostoru, od koga je, kakšno vrednost ima zate ali tvoje bližnje itd.) in s tem prispevaš k mini raziskavi, ki jo bomo z razstavo opravili.

Fotografije in zgodbe lahko pošlješ na naslov infopeka@infopeka.org najkasneje do 3. 6. 2018. Otvoritev razstave bo 15. 6. 2018 ob 20.00 v Galeriji K18 (Koroška cesta 18, Maribor). Veselimo se tvojega prispevka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo competition “Living with Tito?”

You are kindly invited to participate in a photo competition organized by Pekarna Magdalenske mreže within the two-day conference on socialist Yugoslavia, which will take place in June. In the framework of the competition, we are collecting photographs of Josip Broz Tito images that still stand / hang in homes, workplaces, workshops, studios, etc. We do not want to build the cult of personality, but wish to show that historical revisionism and the erasure of recent history can not steal collective memory.
The submitted photos should not only show the statue, painting or photograph of Tito, but also the space in which it is located.

When making the selection for the exhibition, the artistic quality of photos (correct composition, lighting, etc.) will not be an important criterion; we are much more interested in the above-stated content criteria.

The selected photographs will be exhibited anonymously, so we don’t need your personal information. We do, however, invite you to accompany the image you send with an anecdote or a story related to it (why is the image of Tito in exactly that location, who is it from, does it have special meaning or value to you or your loved ones, etc.) and thus contribute to the mini research that will be carried out with the exhibition.

Photographs and stories can be sent to infopeka@infopeka.org no later than 3. 6. 2018. The opening of the exhibition will take place on 15. 6. 2018 at 20:00 in Gallery K18 (Koroška c. 18, Maribor).
We look forward to your contribution.

 

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov