»Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

S 1. 3. 2018 smo v naši organizaciji na podlagi uspešne prijave na Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zaposlile_i mladinsko delavko, ki bo devet mesecev v sodelovanju z mladimi in mentorico organiziranega prostovoljskega dela delala na področju razvijanja, izvajanja, promocije in vrednotenja prostovoljskih programov mladih za mlade v naši organizaciji in, v sodelovanju z mladimi, prostovoljkami_ci in sodelavkami_ci, na področju načrtovanja, organiziranja, promocije in izvajanja programov neformalnega izobraževanja.

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Operacija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prinaša naši organizaciji možnost nove zaposlitve, v okviru katere smo v operaciji zaposlili mlado iskalko prve zaposlitve, staro od 15 do vključno 29 let, za obdobje osmih mesecev. Kot rezulat operacije bomo  izbrano osebo zaposlili  za dodatni mesec dni. Pogodbena vrednost za operacijo znaša največ do 11.100,00.

 

V skladu z ZJIMS in Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 je mladinsko delo organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

 

V naši organizaciji na področjih, ki jih opredeljuje ZJIMS, letno organiziramo in izvedemo več kot 2500 dogodkov. Približno polovico dogodkov organizirajo in izvedejo prostovoljke_ci v okviru organiziranega »Prostovoljskega dela mladih za mlade«, četrtino dogodkov pa organiziramo in izvajamo na področju neformalnega izobraževanja, ki je namenjeno mladim, kakor tudi staršem, mladinskim, vzgojno-izobraževalnim, socialno varstvenim delavkam_cem oziroma ostalim, ki delajo z oziroma za mlade.

 

V organizirano prostovoljsko delo v naši organizacijii je letno vključenih od 40 do 50 prostovoljk_cev, kar predstavlja velik obseg dela za mentorico, ki hkrati usklajuje delo prostovoljk_cev s poslanstvom organizacije in potrebami uporabnic_kov, kar pomeni, da sodeluje tudi z mladimi, ki jim je prostovoljska pomoč namenjena, njihovimi starši, vzgojno-izobraževalnimi delavkami_ci…, hkrati pa skrbi za lastno izpopolnjevanje in izobraževanje za kakovostno opravljanje dela. Mentorstvo obsega organizacijo prostovoljskega dela, spremljanja procesa prostovoljskega dela, beleženje ur, poročanja na nacionalni in lokalni ravni ter logistično in psihološko podporo prostovoljkam_cem pri opravljanju prostovoljskega dela v skrbi za kakovostno izvajanje le-tega. Ker imamo skoraj 20-letne izkušnje s področja organiziranega prostovoljskega dela mladih za mlade, smo sodelovale_i in  še sodelujemo v mnogih strokovnih, ekspertnih in evalvacijskih skupinah. Tovrstna sodelovanja in pridobljena znanja nam omogočajo tudi kontinuirano kakovost izvajanja tega programa, hkrati pa smo bolj pozorne_i na morebitne pasti, ki se lahko pojavljajo. Tako smo ugotovile_i, da razpon prostovoljskega programa kot ga izvajamo, vse podporne aktivnosti, ki jih mladim nudimo in vedno večje število mladih, ki se odločajo za prostovoljsko delo pri nas, zahtevajo okrepljeno mentorstvo in koordinatorstvo.

 

Na področju neformalnega izobraževanja so delno zaradi povpraševanja mladih, delno pa zaradi EU, nacionalnih in lokalnih smernic, tovrstne vsebine pri nas v porastu. Ker vztrajamo, kot opisano zgoraj, pri kakovostnih vsebinah, strokovnih izvajalkah_cih in povezovanjih z drugimi organizacijami in izobraževalnimi institucijami, pomembna pa se nam zdi tudi diseminacija tako rezultatov, kakor tudi prenosi dobrih praks v druge mladinske organizacije, je tudi na tem področju potrebna okrepitev.

 

Glede na kadrovsko strukturo v organizaciji, ki jo ocenjujemo kot podhranjeno, za rezultate, ki jih naša organizacija s programskimi vsebinami uspešno tvori, verjamemo, da je zaposlitev v okviru javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« odlična priložnost za razbremenitev sodelavk_cev in dvig kakovosti mladinskega dela v naši organizaciji, hkrati pa nudi mladi osebi kakovostno zaposlitev na področju mladinskega dela, pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanji in kompetenc.

 

Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinska_i delavka_ec, ji_mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njeno_govo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njeno_govo zaposljivost. Mlade_i iskalke_ci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinske_i delavke_ci pridobile_i izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela.

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov