8. marec – mednarodni dan borbenih žensk

Kolektiv PIZDA! te vabi, da se udeležiš štirih dogodkov, ki jih bomo organizirale_i 7. in 8. marca 2018 na štirih različnih lokacijah v Mariboru. Na 8. marec pa bo izšla tudi sveža zine PIZDA!, št. 11., ki jo boste lahko dobili na Glavnem trgu, od 16.00 naprej.

 

Pred 107 leti je bilo 19. marca na naših tleh v Trbovljah izvedeno prvo javno praznovanje dneva žensk. Pobudnica dneva žensk je bila nemška socialistka Clara Zetkin, ki je leta 1910 na drugi mednarodni konferenci socialističnih žensk kljub nasprotovanju svojih strankarskih kolegov predlagala datum 19. marec kot mednarodni dan boja žensk za ekonomske, socialne in politične pravice. Datum se je obdržal vse do 8. marca 1917, ko je več kot 10.000 žensk preplavilo ulice Petrograda in sprožilo kolesje prve delavske revolucije. Od takrat dalje napredne ženske in možje praznujejo 8. marec kot dan boja žensk za enakopravnost, ki je neločljivo povezan z bojem za pravično, nehierarhično in svobodno družbo za vse.

Smo na pomembni točki v zgodovini, ko nam kapitalizem nadeva stare okove, ki so jih naše_i predhodnice_ki že zlomile_i. Kapitalizem ženske vse bolj obremenjuje tako v gospodinjstvu kot v poklicnem delu. S tem ko se povečuje zaposlitev žensk za polovični delovni čas, ko je več kot 50 procentov mladih (od tega več žensk) zaposlenih v atipičnih (prekarnih) zaposlitvah in ko so pod napadom kapitala javne storitve, kot so vrtci, šole, domovi za upokojence, zdravstvo, se ženske ponovno počasi, a učinkovito potiska v sfero doma, da prevzamejo skrbstveno in servisno funkcijo na svoja pleča. S prekarnimi zaposlitvami pa se ne ukinjajo zgolj delavske pravice in socialna država, temveč se potiska delovne ljudi, še posebej delovne ženske, v ekonomsko odvisen položaj ali revščino. Priča pa smo tudi liberalnim konformističnim pritiskom, ki žensko enakopravnost tolmačijo kot izključno žensko vprašanje, ki jo je po njihovem mogoče doseči znotraj obstoječe kapitalistične družbe.

Naši nazori in trenutna situacija nam jasno kažejo, da je osvoboditev žensk lahko samo rezultat drugačnega gospodarskega sistema in nove družbene ureditve.

 

Podrobni opisi posameznih dogodkov:

Predavanje »Liberalni in socialistični feminizem«
sreda, 7. marec 2018, 19.00, MISC Infopeka

V prvem delu predavanja bodo prikazane temeljne razlike med socialističnim in liberalnim feminizmom. Prvi temelji predvsem na razmislekih Klare Zetkin, Aleksandre Kolontaj in Vladimirja Lenina o strukturni povezanosti akumulacije zasebnega kapitala in zasebnega reproduktivnega dela žensk in posledično nujni povezanosti boja za emancipacijo žensk z odpravo razredne družbe. Liberalni feminizem, ki doživlja intenziven razmah v zadnjih tridesetih letih, pa temelji na identitetnih politikah in na umetno ustvarjenem antagonizmu med moškimi in ženskami. S kritiko neenakopravnosti moških in žensk na delovnem mestu brez hkratnega naslavljanja značilnosti obstoječega družbeno-političnega sistema ohranja obstoječa družbena razmerja moči, saj si ne prizadeva za odpravo razrednih kapitalističnih odnosov. Ob tem se v našem prostoru sistematično pozablja na dosežke socialističnega feminizma za ženske delavke na območju nekdanje Jugoslavije. Drugi del predavanja bo namenjen predstavitvi feministične avtorice Angele Vode in umestitvi njenega pisanja znotraj temeljnih feminističnih struj prve polovice 20. stoletja. Feministično pisanje Angele Vode niha med socialistično koncepcijo polnopravnega socialno-ekonomskega državljanstva ženske in tradicionalnimi meščanskimi pojmovanji spolnih vlog, po katerih so ženske (tudi v primerih vstopa na trg dela) prvenstveno obravnavane kot matere in gospodinje in na osnovi projiciranih atributov femininosti postavljene v zgolj podporno vlogo moški polni participaciji na ekonomsko-političnem oz. javnem področju. Vode sicer poziva h kritiki prevladujočega patriarhalnega reda, a pri tem ne preseže meja dihotomnega mišljenja (pristaja na pripisane atribute ženskosti in se zmeraj znova vrača k biološkodeterminističnim razlagam); tako zgolj utrjuje podmene patriarhalnega ustroja družbe, na katerega se neposredno opira kapitalizem in ga uporablja v svoj prid.

IZVAJALKI: Branislava Vičar in Urška Breznik

Predavanje »Kruh in vrtnice«: Reprezentacija 8. marca v slovenskih tiskanih medijih
četrtek, 8. marec 2018, 11.20, Filozofska fakulteta univerze v Mariboru (učilnica 2.10)

V predavanju bo predstavljena reprezentacija 8. marca, mednarodnega dneva žena, v slovenskem medijskem diskurzu v povezavi z vlogo in položajem žensk. Vloga in položaj žensk v družbi sta se skozi zgodovino spreminjala in med zgodovinskimi obdobji razlikovala, vedno pa ju je določal in utrjeval obstoječi politični in družbeno-ekonomski sistem. Ta je podobo in vlogo žensk spreminjal in konstruiral po ustrezajočem modelu, ki je ženske bodisi nagovarjal in spodbujal k družbenemu, političnemu in gospodarskemu udejstvovanju ali pa jih s sistemsko marginalizacijo potiskal v območje zasebnega, pogosto neplačanega gospodinjskega dela. 8. marec je bil od konca 2. svetovne vojne pa vse do sedemdesetih let 20. stoletja obravnavan kot praznik delavskih žensk in kot tak povezan z idejo socialističnega feminizma, da je boj žensk za enakopravnost boj za enakopravnost celotnega delavskega razreda. Od sedemdesetih let naprej je opazno izrazito zmanjšanje števila prispevkov o 8. marcu, zlasti od devetdesetih let naprej pa je v prispevkih opazno popolno preosmišljenje prvotne ideje o pomenu osmega marca, ki je v skladu s kapitalistično težnjo po repatriarhalizaciji in redomestifikaciji žensk. V časopisnih in revijalnih člankih od leta 1945 do danes tako spremljamo desetletja sprememb in različnih pojmovanj pomena mednarodnega dneva žensk – od orodja za spodbudo in širjenje emancipacijskih idej socialistične družbe do njegovega izrabljanja za namene potrošnje ter utrjevanja neenakosti in izkoriščevalskih praks kapitalističnega sistema.

IZVAJALKA: Martina Ferlinc

Javni govori »Spomni se naših bic, ki so imele več pravic«
četrtek, 8. marec 2018, 16.00, Glavni trg Maribor

Tako kot lani tudi letos organiziramo javni dogodek »Spomni se naših bic, ki so imele več pravic«, s katerim želimo javnost opozoriti na vse večjo izkoriščanje delavnih ljudi, še posebej delavnih žensk v kapitalističnem sistemu. Dogodek se bo odvil na Glavnem trgu, kjer bodo aktivistke_i iz različnih iniciativ, kolektivov in organizacij (IMZ, Sindikat Mladi plus, gledališka skupina ZIZ, Pekarna Magdalenske mreže, CEDRA, Za živali! itd.) spregovorile_i o pravicah žensk, o pomenu 8. marca, o vse večji prekarizaciji, revščini itd.

 

Gledališka predstava »EMA«
četrtek, 8. marec 2018, 20.00, Narodni dom Maribor

Živimo v družbi vse večjih neenakosti. Nikoli v zadnjem stoletju ni imelo tako malo ljudi v lasti tako veliko. Priča smo ukinjanju temeljnih ekonomskih, političnih in socialnih pravic, ki ženske ponovno potiskajo v zasebno sfero in njihov podrejen položaj. V številnih evropskih državah se obenem zaostruje pravica do splava, ženske so še vedno plačane manj kot moški in pogosteje delajo v prekarnih pogojih. Predstava z naslovom Ema temelji na istoimenski drami političnega aktivista Howarda Zinna. Ema Goldman, najpomembnejša predstavnica ameriškega anarhofeminizma in aktivistka prve polovice 20. stoletja, je zagovarjala prepričanje, da zatiranja žensk ni mogoče odpraviti, ne da bi se hkrati borili proti kapitalizmu. Samo s kolektivnim bojem, ki ne bo izključeval nobenih oblik neenakosti, lahko izborimo boljšo prihodnost. Predstava Ema odpira vprašanja moči in neenakosti v naši družbi ter spodbuja h kritičnemu razmisleku o sistemu, v katerem živimo, in boju za pravicami, ki nam pripadajo.

Dogodek organizira Kolektiv PIZDA! v sodelovanju s Slavističnim društvom Maribor in gledališko skupino ZIZ.

 

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov