GuestRoomMaribor: Predstavitev končne produkcije Hanne Stein

Vljudno vabljeni na predstavitev končne produkcije rezidentke SobeZaGoste Hanne Stein, ki bo v petek, 22. 12. 2017, ob 18.00 v Galeriji K18. Hanna je v Mariboru raziskovala produkcijo Kino kluba Maribor (Sedaj Film in video klub Maribor).

Kot osrednji del njenega raziskovanja in bivanja v Mariboru bo zaključni dogodek rezidence Hanne Stein osredotočen na film kot prakso in kulturo z velikim pomenom za mesto, njeno zgodovino in prihodnost. Spoznali bomo nabor filmskih projekcij in pogovorov, predstavitev starih in novih tehnik, različnih generacij in načinov produkcije.

Predstavitev filmov:

Kratki filmi, Franc Kopič, 1970
Franc Kopič je dolgoletni član Video kluba Maribor. Predstavil bo izbor nekaterih njegovih kratkih filmov in predstavil različne in zanimive zgodbe. Vsi še niso digitalizirani, zato bodo nekateri predvajani kot originalni 8-milimetrski filmi.

MB film, dokumentarni film, 2017, Hanna Stein, 8min.
MB Film je Hannin prvi eksperimentalni dokumentarni in amaterski film, ki ga navdihuje in posveča vsem ljubiteljem filma v Mariboru. Čeprav v mestu trenutno ni samostojne kinematografije, je na področju produkcije in projekcij veliko dejavnosti. Filmski festivali, kinematografske pobude, kino na prostem in filmski programi, ki nadomeščajo stalno neodvisno kinematografijo in tako ustvarjajo bogato kinematografsko sfero. Dokumentarec je nabor glasov različnih ljudi o filmu v mestu zdaj in v preteklosti, ki odražajo dobre kinematografske trenutke in potrebo po politični organizaciji.

ENGLISH

GuestRoomMaribor: Presentation of final production of Hanne Stein

Final presentation of resident of GuestRoomMaribor Hanna Stein it will be on Friday, 22nd of December 2017 at 6 p. m. in Gallery K18. She was researching the production of Kino klub Maribor (Now Film in Video klub Maribor).

Just as the focus of her research and her stay in Maribor, the finishing event of Hanna Stein’s residency will be focused on film as a practice and as a culture with high importance for a city, its history and future. It will be a composition of film screenings and talks, old and new techniques, different generations and production modes.

Film Screenings:

Short Films, Franc Kopič, 1970s
Franc Kopič is a longstanding member of Film in Video Klub Maribor. He will present a selection of some of his short films – presenting different and interesting stories and histories. As they are not digitalized yet, the original 8mm-films will be projected. 

MB Film, Documentary, 2017, Hanna Stein, 8min.
MB Film is Hanna’s first own experimental documentary and amateur film, inspired by and dedicated to all the film enthusiasts in Maribor. Even though the city currently lacks an independent cinema, there are plenty of activities concerning film culture in the fields of production as well as screening. Film festivals, cinema initiatives, open cinemas and film programs replace a permanent independent cinema, thus creating a rich cinematic sphere. The documentary gathers voices from people about cinema in the city now and in the past, reflecting on good cinematic moments and the need of political organization.

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

 

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov