NEFIKS

Kaj je Nefiks?

Modra knjižica neformalni indeks Nefiks je sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade od 14. leta starosti naprej. Posameznik lahko s pomočjo indeksa sistematično in na enem mestu zbere vse, kar je poleg rednega sistema izobraževanja še počel. V praksi to pomeni, da v modro knjižico vpisuje vsa svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti.

Je partnerski projekt mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino. Temelji na ideji, da je neformalnemu učenju in izobraževanju mladih, ki poteka na različnih nivojih ter v organizaciji različnih institucij, potrebno dati večjo veljavo. Kot glavni namen projekta je bila prepoznana potreba po enotnem sistemu zapisovanja neformalno pridobljenega znanja in evidentiranju udeležbe mladih na aktivnostih v Sloveniji in po svetu. Zato se je na začetku razvil indeks neformalnega izobraževanja, v katerega se vpisujejo znanja, dosežki in kompetence.

Je vstopnica na vlak vseživljenjskega učenja.

Komu je namenjen?

Indeks Nefiks je namenjen različnim uporabnikom: dijakom, študentom, nezaposlenim in tudi drugim od 14. leta starosti naprej, ki se zavedajo pomembnosti in nujnosti beleženja pridobljenega znanja.

Z Nefiksom ne želimo nadomeščati formalnega izobraževanja, ampak želimo doseči komplementarnost formalnega in neformalnega ter priložnostnega učenja. Ne samo študentje, tudi mnogi drugi se poleg fakultete ogromno izobražujejo na različnih tečajih, seminarjih in drugih programih. Smiselno in skoraj nujno potrebno je, da se vsa ta izobraževanja evidentirajo in s tem tudi ovrednotijo.

V indeks se vpisujejo znanja s šest različnih področij:
• Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih,
• Pridobivanje znanj z delom (delo preko mladinskih in študentskih servisov, pogodbeno, honorarno delo, ostale delovne izkušnje) ,
• Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževane (tečaji in seminarji),
• Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom,
• Pridobivanje izkušenj v tujini,
• Ostali načini pridobivanja znanj.

Uporabnost Nefiksa

Indeks je vsestransko uporaben:
• Osebnostna rast in razvoj posameznika: skozi izkušnje, ki jih pridobivamo skozi neformalno učenje osebnostno rastemo, v obdobju mladosti pa je to za razvoj posameznika še posebej pomembno. Nefiks je pripomoček s katerim mlad človek vsak trenutek, predvsem pa pri pomembnih odločitvah (za nadaljnje formalno izobraževanje, pri iskanju dela in prakse) pridobiva samozavest za pravilne odločitve.

• Življenjepis (CURRICULUM VITAE): imetnik bo imel v indeksu vpisano, kje se je izobraževal, kaj vse je v svojem življenju počel in kakšne izkušnje si je nabral. Na tem področju indeks Nefiks služi imetnikovi osebni evidenci izobraževanj in drugih aktivnosti, ki se jih je udeleževal. Pri iskanju zaposlitve mu služi kot verodostojen dokument, s katerim delodajalcem predstavi svoje znanje in kompetence, ki si jih je pridobil na neformalen način.

• Gradnja kariere in zaposlovanje: Skozi neformalno učenje posameznik odkriva lastne interese in veselje. To so prvi in osnovni koraki pri načrtovanju poklicne poti. Nefiks omogoča, da je na željo imetnikov indeksa in zainteresiranih delodajalcev mogoče posredovati med iskalci in ponudniki določene zaposlitve. Tako je lastnika indeksa npr. ekonomist(a)ko, lahko tudi študent(a)ko, ki se je veliko izobraževal/-a na področju retorike, mogoče obvestiti o tem, da npr. ustreza pogojem, pod katerimi na neki banki iščejo kandidat(a)ko za zaposlitev.

Uporabniki so NEFIKSOVO največje orožje!
NEFIKS s svojim širjenjem med ljudi povzroča porast neformalnega učenja in njegovega evidentiranja!

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov