Simop

Slovenske informacijske Mreže za Otrokove Pravice-SiMOP

MISC INFOPEKA je član Slovenske informacijske Mreže za Otrokove Pravice-SiMOP, ki jo v Sloveniji vodi EIP Slovenija-Šola za mir.

Namen SiMOP je boljša informiranost in povezanost organizacij, ki so pri svojem delu tesno povezane z varstvom, udejanjanjem in učenjem otrokovih pravic v Sloveniji. Za ustanovitev informacijske mreže se je EIP Slovenija-Šola za mir odločila na podlagi poznavanja trenutnega stanja otrokovih pravic v Sloveniji in priporočil OZN – Odbora za otrokove pravice.

SiMOP omogoča:
• redne mednarodne in nacionalne informacije s področja otrokovih pravic v slovenskem jeziku,
• sprožanje urgentnih akcij s področja otrokovih pravic,
• obveščanje organizacij v mreži o lastnih aktivnostih,
• iskanje strateških in projektnih partnerjev.

Člani SiMOP:
• Amnesty International Slovenije,
• Center za korekcijo sluha in govora Portorož,
• CSD-Materinski dom Maribor,
• Dijaški dom Maribor,
• Društvo UNICEF Slovenija,
• Društvo varnega zavetja,
• Društvo za prostovoljno delo Šotorovci,
• Društvo življenje brez nasilja,
• EIP Slovenija-Šola za mir,
• Mladinski center BIT,
• Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA,
• OŠ Maksa Pleteršnika Pišece,
• Pravno-informacijski center nevladnih organizacij-PIC,
• Varuh človekovih pravic RS,
• Združenje staršev in otrok SEZAM.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov