Položaj mladih v Podravju

Z namenom izboljšati položaj mladih v Podravju MISC INFOPEKA, kot partner, sodeluje v partnerstvu za izboljšanje položaja mladih v Podravju. Namen vzpostavljenga partnerstva je:
• krepitev usklajenega povezovanja podpornega okolja,
• priprava programa Mladi v svetu dela,
• vzpostavitev sistematičnega pristopa k poklicni orientaciji na vseh ravneh,
• sistematični promociji in razvoju ključnih vrednot mladih v skladu s potrebami sodobne družbe,
• prenova srednješolskih izobraževalnih programov, univerzitetnih programov v luči Bolonjske deklaracije ter razvoj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
• pripravi predlogov prilagojenih potrebam mladih in potrebam trga dela,
• spodbujanje povezovanja izobraževalnega sistema, mladih in gospodarstva, pridobivanju ustreznih kompetenc mladih za vstop na trg dela ter ustvarjanje novih učnih priložnosti za vključevanje mladih v procese vseživljenjskega učenja in prenos znanj v prakso,
• spodbujanje podjetniške kulture in podjetniške aktivnosti. Partnesrstvo koordinira: Ekonomski inštitut Maribor d.o..o, PE Center razvoja človeških virov.

Partnerji v projektu:
Ekonomski inštitut Maribor d.o.o
Ekonomski inštitut Maribor d.o.o, PE Center razvoja človeških virov
Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Maribor
IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva
Kulturno izobraževalno društvo Kibla
Mariborska razvojna agencija p.o.
Mestni mladinski svet Maribor
Mladinski center Osmica
Mladinski kulturni center Maribor
Območna obrtna zbornica Maribor
OŠ Tabor I
MISC INFOPEKA
Regionalni sklad dela Podravje
Srednja ekonomska šola Maribor
Srednja gradbena šola Maribor
Srednja prometna šola Maribor
Srednja strojna in poslovna šola Maribor
Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Univerza v Mariboru
Zavod PIP
Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor
Zavod za šolstvo
Zveza prijateljev mladine Maribor

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov