GuestRoomMaribor: Ina Sangenstedt “Esence”

Vabljen_a na ogled razstave Esence Ine Sangenstedt, ki je podaljšana do 11. 2. 2018 v Pokrajinskem muzeju Maribor.

Opus berlinske umetnice Ine Sangenstedt je poln citiranja historičnih oblik in reanimiranja različnih predmetov, pa naj gre pri tem za nagačene živali ali pohištvo. S svojim tokratnim delom se je tudi v razstavi s pomenljivim imenom Esence lotila omenjene tematike, pri čemer je prvič prestopila okvirje galerijske razstave tipa bele kocke, kjer so njena dela živela izključno samostojno življenje. Umetnica, ki jo zanima kulturna dediščina, se je z navdušenjem nad zbirko Pokrajinskega muzeja Maribor lotila reinterpretacije muzejskih eksponatov, s tem pa vzpostavila polje diskurza, ki odpira mnoga vprašanja, ob enem pa ponuja tudi morebitne odgovore.

Postavitev razstave je intervencija v stalno postavitev, kjer umetnica na različne načine skozi svoja dela nagovarja tako občinstvo, kot tudi eksponate same. Pri tem nastanejo zanimivi dialogi med njimi in sodobnimi Ininimi deli. Čeprav nekatera dela direktno nagovarjajo določene eksponate, gre pri večini za iskanje in povzemanje esence, občutij in značilnosti določenih obdobij, ki jih tako simbolično, kot tudi v nekaterih primerih dobesedno ujame in povzame skozi različne forme skulptur ali v obliki relikviarijev, nekakšnih esamblažev historičnih oblik s pridihom močne avtorske note.Tako njena dela tudi vizualno predstavljajo ulovljene in v obliki novih del utelešenje esenc, ki jih je prepoznala v določenih muzejskih sklopih.

Dogodek poteka v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Maribor in Oddelkom za likovno umetnost Pedagoške fakultete, UM.

English

You are kindly invited to the opening of the exhibition of Ina Sangenstedt Essences at the Regional Museum of Maribor, which will take place on Friday, December 8th, 2017 at 6pm. Artist, resident of the residential platform GuestRoomMaribor / SobeZaGoste, will present at the exhibition the work that was created during the one-month stay in Maribor in cooperation with the Regional Museum of Maribor.

Opus of the Berlin based artist Ina Sangenstedt is full of citing historical forms and reanimation of various objects, whether they are taxidermied animals or furniture. With her current work, she also addressed the topic in the exhibition with the name Essence, where she for the first time crossed the frames of a white cube exhibition. An artist interested in cultural heritage was enthusiastic about the collection with the Pokrajinski muzej Maribor and began to reinterpret the museum exhibits, thus establishing a field of discourse that raises many questions, while on the other hand offers possible answers.

The layout of the exhibition is an intervention in a permanent exhibition, where the artist in various ways addresses his audience as well as the exhibits in her own way. There are interesting dialogues between them and contemporary Ina’s works. Although some works directly address certain exhibits, most of them are to search for and summarize the essences, feelings and characteristics of certain periods, which are both symbolically and in some cases literally captured and summed up through various forms of sculpture or in the form of reliquiaries, some escapades of historical forms with the touch of her work.

Her works are visual representation in the form of new works as well as the embodiment of essences that she has identified in a certain museum sets.

In cooperation with Pokrajinski Muzej Maribor and Oddelkom za likovno umetnost Pedagoške fakultete, UM.

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov