Meet the resident: Spoznaj rezidenčno umetnico Hanno Stein

Vabljen_a na predstavitev dela nova rezidentke platforme SobeZaGoste, ki bo potekala v petek, 1. 12. 2017, ob 19.00 v Salonu uporabnih umetnosti. Na dogodku bo Hanna Stein predstavila temo: Amatersko filmsko gibanje v (Post) Jugoslaviji in vsakodnevna politika (kamere).

Hanna Stein je raziskovalka v Gradcu in se ukvarja z raziskovanjem produkcije jugoslovanskih Kino klubov. Amaterska produkcija predstavlja temo raziskovalnega dela, ki ga bo Hanna nadaljevala na primeru mariborskega Kino kluba. V kratkem pregledu bomo na primeru amaterskih filmskih praks v nekdanji Jugoslaviji razpravljali o revolucionarnih trenutkih amaterskega filma. Bilo bi zavajajoče razlagati vse amaterske filme ali amaterske filmske prakse ipso facto kot opozicijske in politične. Tako jih prepoznamo prezgodaj kot nasprotje profesionalnim praksam. Kljub temu je pomembno, da prepoznamo posebno svobodo in namen amaterskega filma, da odkrijemo revolucionarne trenutke filma kot umetniške in družbene prakse.

Na primeru Kinokluba Zagreb bo Hanna prikazala skozi tri zgodovinske in politične kontekste, da so filmski amaterji bili politični akterji, čeprav se sami tega niso zavedali in so celo zastopali jasen apolitičen položaj. Revolucionarne in subverzivne trenutke je mogoče odkriti na tehnični, estetski, tematski in socialni ravni, kot bo pokazala in prikazala med predstavitvijo ter filmskim pregledom.

—————-

(English)

SpoznajRezidentko/MeetTheResident: Hanna Stein
Friday 1st of December 2017 at 19h
Salon uporabnih umetnosti

Welcome to the presentation of the new GuestRoomMaribor resident Hanna Stein. She is a resercher on Universety of Graz. Her topic of reserch is amateur film prodoctuon of Kino clubs in Yugoslavia. During her stay she will extend the reserch on Kino klub Maribor.

On the event she will present the topic Amateur film movement in (Post-)Yugoslavia and it’s everyday (camera) politics. In a short overview, smal-scale revolutionary moments of amateur film shall be discussed on the example of amateur film practices in the former Yugoslavia. It would be misleading to interpret all amateur films or amateur film practices ipso facto as oppositional and political by defining them too soon as opposition to professional practices. Still, it is important to recognize the specific freedom and intention of amateur film making to discover the revolutionary moments of filmmaking as an artistic as well as a social practices.

On the example of Kinoklub Zagreb in three historical and poltical contexts, she wants to show that the film amateurs were political actors, even though they did not perceive themselves as political and even took a clear apolitical position. Revolutionary and subversive moments can be discovered on technical, aesthetic, thematic and social level as she intends to show during the presentation and movie screening.

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov