Rosa še vedno bosa (ker je prekarka)

Vabljen_a na štiridnevni cikel izobraževanj in delavnic “Rosa še vedno bosa (ker je prekarka)”, ki bo potekal od srede, 15. 11., do torka, 21. 11. 2017, na Filozofski fakulteti v Mariboru in v dvorani Gustaf (KC Pekarna). Projekt Rosa še vedno bosa (ker je prekarka) je nadaljevanje lanskoletnega projekta Rosa je bosa, ki si prizadeva za ozaveščenost mladih glede naraščajočih prekarnih (atipičnih) oblik dela in kratenju delavskih pravic.

Atipičnih oblik dela je v Sloveniji že več kot 41 %, povečalo pa se je tudi ustanavljanje s. p.-jev, ki predstavljajo najbolj tvegano in negotovo obliko zaposlitve med mladimi. Tudi glede prve zaposlitve mladih, ki je atipična, smo na prvem mestu v Evropski uniji. Nujno je torej, da se mladi uprejo takšnim negotovim in nestalnim oblikam zaposlitve, saj prekarne oblike dela ne zagotavljajo dostojnih delovnih mest. Mladi morajo ozavestiti, da lahko samo s politično participacijo spreminjajo družbo, ki postaja negotova, razlike med revnimi in bogatimi pa skokovito naraščajo. Priča smo povečanju števila brezposelnih, prekark_cev in revnih zaposlenih – vsesplošnemu slabšanju položaja delavskega razreda, ki v kapitalizmu izgublja priborjene pravice.

Rosa še vedno bosa bo potekala na Filozofski fakulteti v Mariboru, saj se v akademskem prostoru problemov prekarnosti in vse večje brezposelnosti še vedno ne naslavlja, čeprav so negotove oblike zaposlitev po končanem študiju prihodnost večine študentk_ov in realnost mnogih profesoric_jev.

V okviru cikla Rosa še vedno bosa se bo odvil sledeč program:

Delavnica Dostojno vs. prekarno delo / Sreda, 15. 11. 2017, 14:00, učilnica 2.22
S Sindikatom Mladi plus bomo spoznavale_i različne oblike dela in kakšna je varnost ter kako so upoštevane delavske in socialne pravice v posamezni obliki delovnega razmerja. Govorile_i bomo o najpogostejših kršitvah v oglasih za delo in spoznale_i, kako zoper njih ukrepati.
IZVAJALCI: Želimir Stanić, Tea Jarc, Sindikat Mladi plus

Delavnica O delavskih pravicah skozi kritično pismenost / Četrtek, 16. 11. 2017, 15:00, učilnica 2.19
S pomočjo različnih tehnik kritične pismenosti bomo s študentkami_i spoznavale_i zgodovino in pomen boja za delavske pravice, osvetljevale_i razmerja moči v družbi in analizirale_i medijske vsebine ter načrtovale_i organiziranje mladih, da zaustavimo krčenje že pridobljenih pravic.
IZVAJALKI: Kaja Fiedler, Tina Podbevšek, Pekarna Magdalenske mreže

Pogovor Raziskovalno in analitsko o delavskih gibanjih / Ponedeljek, 20. 11. 2017, 14:00, učilnica 1.5
Center za družbeno raziskovanje (CEDRA) je neodvisni raziskovalni kolektiv, ki aktivno sodeluje v razvoju ter napredovanju sindikalnega in delavskega gibanja. Člani CEDRE bodo pojasnili, zakaj nas mnogi politiki in ekonomisti prepričujejo, da so vse večja prekarizacija, vse manj delavskih pravic ipd. edina možna pot, ki jo lahko uberemo, in ali alternativa res ne obstaja?
IZVAJALEC: CEDRA

Predavanje Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe / Torek, 21. 11. 2017, 13:00, učilnica 2.21
Dr. Lilijana Burcar bo na predavanju spregovorila o ponovnem utrjevanju institucionalnega patriarhata v Sloveniji, ki je sestavni del kapitalizma. Ženske so sistematično izrinjene iz ekonomskega in političnega javnega prostora. Ženske v kapitalističnih družbenih odnosih postajajo sekundarna ali le polformalna delovna sila, ki na svoja pleča prevzemajo tudi varstvo in oskrbo otrok, starejših in bolehnih. Z okleščenjem in ukinjanjem javnih mrež in zaradi skrbi za varstvo otrok so ženske prisiljene v sprejemanje fleksibilnih oz. prekarnih oblik zaposlitve, kot je delo za polovični čas ali pa delo na domu.
IZVAJALKA: dr. Lilijana Burcar

Okrogla miza Glasno o prekarnosti / Torek, 21. 11. 2017, 15:00, učilnica 2.22
Ker se o prekarnosti pogosto govori predvsem v akademskem krogu, bodo mlade_i prekarke_ci, s katerimi se lažje identificirajo študentke_i, uspešneje vplivale_i na razmišljanje in politično participacijo mladih. Na okrogli mizi Glasno o prekarnosti se bodo predstavili različni profili prekark_cev, ki bodo delile_i svoje izkušnje na trgu dela med in po končanem študiju. S pomočjo gostij_ov, ki študirajo različne smeri ali pa so svoj študij že končale_i, se bodo študentke_i lahko informirale_i o posledicah prekarnih oblik dela, zaradi katerih se mladi ne morejo finančno osamosvojiti. Nasloviti želimo različne oblike prekarnosti, še posebej najpogostejše v gostinstvu in turizmu, kjer se ocene o številu prekarno zaposlenih gibljejo med 40 % in 80 %, pa tudi med drugimi poklici, ki nimajo svetle prihodnosti. Na okroglo mizo smo povabili tudi članici regionalnega odbora Sindikata Mladi plus, s katerima bomo spregovorili, ali lahko mladi sooblikujemo spremembe na trgu dela. Prekarnost dolgoročno ne predstavlja nobene varnosti, zato se ji moramo kolektivno upreti.
IZVAJALKE_CI: Tomaž Podbevšek (moderator), Ana Lah (študentka slovenščine in pedagogike), Eva Krajnc (dipl. prof. slovenščine in angleščine), Nina Roškar (dipl. etnologinja in kulturna antropologinja) in Filip Harnik (študent politologije).

Forumska gledališka predstava Delovno mesto: novinar / Torek, 21. 11. 2017, 19:30, dvorana Gustaf
Na delovnih mestih so ženske pogosto žrtve spolne diskriminacije. Zaradi strahu pred izgubo delovnega mesta ter manjšimi možnostmi za poklicno napredovanje veliko žensk ne želi oziroma ne upa izpostaviti tovrstnega problema. Forumsko gledališče je ena izmed najbolj popularnih tehnik gledališča zatiranih, ki ga je v 60. letih prejšnjega stoletja razvil brazilski gledališki pedagog, pisec in politik Augusto Boal. S pomočjo forumske predstave z naslovom Delovno mesto: novinar, ki so jo oblikovale_i mlade_i prekarke_ci v okviru šest mesečnega usposabljanja ZiZ – zatirani in zatiralci, bomo raziskovale različne oblike diskriminacij na delovnem mestu in kako se jim upreti.
IZVAJALKE_CI: Udeleženke_ci usposabljanja ZiZ – zatirani in zatiralci (Rebeca Jazbinšek, Aleksandra Žmavc, Sofia Papatsimpa, Coline Laboulais, Izidor Gavez, Primož Časl, Borislav Gacanovič, Nikola Kostić, Barbara Polajnar, Tamara Zaner in Tomaž Podbevšek).

Po forumski gledališki predstavi sledi v dvorani Gustaf še PRESENEČENJE!

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov