Brezplačno usposabljanje brezposelnih oseb na področju IKT

V projektu Usposabljanje brezposelnih za uporabo IKT, katerega glavni namen je izboljšati računalniško pismenost brezposelnih, ti zagotavljamo prost dostop do računalnikov. V času spletnega učenja ti je na voljo tudi programski sodelavec z mednarodnim ECDL certifikatom računalniške pismenosti, ki ti kot mediator pomaga pri spletnem učenju.

Z B2 – nosilcem projekta sodelujemo kot partnerska organizacija v projektu brezplačnega usposabljanja brezposelnih oseb na področju IKT. Na ta način želimo prispevati k večjemu računalniškemu opismenjevanju brezposelnih oseb in s tem k izboljšanju ekonomske in socialne kohezije na območju, v katerem se nahajamo in delujemo.
S sodelovanjem v projektu brezposelnim osebam, ki jih napoti Zavod RS za zaposlovanje, zagotavljamo lažje in hitrejše pridobivanje računalniških znanj. Ker sami velikokrat nimajo računalnika ali vsaj ne primernega dostopa do svetovnega spleta, jim slednje v obdobju trajanja projekta zagotovimo prav v prostorih MISC INFOPEKA, ki so računalniško opremljeni in javno dostopni.
V času spletnega učenja je udeležencem usposabljanja na voljo usposobljen programski sodelavec z mednarodnim ECDL certifikatom računalniške pismenosti in jim kot mediator pomaga pri spletnem učenju.

IZVAJALCI: po potrebi programski sodelavci z mednarodnim ECDL certifikatom računalniške pismenosti.

Nosilec projekta: B2 d.o.o.
Več informacij: B2, 02 234 52 80, info@b2.eu, www.b2.eu.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov