Eurodesk – Evropske informacije

EURODESK je brezplačni informacijski servis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo.

V juniju 2007 smo v MISC INFOPEKA nadgradili dejavnost informiranja in svetovanja za mlade, saj nas je Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI, EURODESK Slovenije, izbrala za regionalnega partnerja mreže EURODESK.

Namen EURODESK-a je olajšati mladim in tistim, ki delajo z mladimi, dostop do evropskih informacij (hitrejši, kvalitetnejši pretok lokalnih, nacionalnih in mednarodnih informacij) s področja mobilnosti mladih, izobraževanja, usposabljanja, prostovoljnega dela, kulture…

EURODESK se je razvil 1990 na Škotskem, v naslednjih letih je razvil mrežo po Veliki Britaniji, od leta 1995 pa EURODESK poteka v okviru evropske mreže v 27-ih državah (države EU (razen Cipra in Malte), Islandija, Norveška, Romunija, Bolgarija). EURODESK koordinira 29 nacionalnih koordinatorjev, ki sodelujejo z več kot 300 regionalnimi in lokalnimi partnerji v mreži EURODESK.

MISC INFOPEKA nudi preko internega komunikacijskega orodja vseevropske mreže EURODESK odgovore na vprašanja:
1. mladim:
• priložnosti za prostovoljno delo v tujini, pripravništva, štipendije, informacije o možnostih prevoza, nastanitve v drugih državah, festivali, projekti…,
2. organizacijam:
• kadar se mladi na njih obračajo z zgoraj omenjenimi vprašanji,
• če posamezne organizacije iščejo partnerje za pripravo mednarodnih projektov (baza mladinskih organizacij),
• če posamezne organizacije želijo preko informacijske baze same poiskati specifične partnerje za specifične projekte,
• če posamezne organizacije želijo informacije o lastnih projektih širiti preko te informacijske mreže (predvsem gre za projekte, ki v samo načrtovanje in izvedbo vključujejo mlade…).

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov