Knjižnica tete Rose: Ogled dokumentarnega filma Prohibited education (La education prohibida)

Vabljen_a v četrtek, 12. 10. 2017, ob 19.00 v INFOPEKO na ogled španskega dokumentarnega filma “La Education Prohibida”.

La Education Prohibida je španski neodvisni dokumentarni film, ki preučuje ovire in omejitve sodobnega izobraževalnega sistema. Kritično naslavlja institucionalizirano izobrževanje, ki strmi k popolnosti ob neupoštevnju potreb učenk_cev. V dokumentarcu se srečamo z različnimi pristopi in metodami alternativnega ter nekonvencijonalnega izobraževanja. Dokumentarni film je razdeljen na 10 tematskih epizod, od katerih vsaka predstavlja drugačen vidik edukacije – znotraj in zunaj šolskega okolja.

Po besedah Sofie Papatsimpa, EVS prostovoljke Pekarne Magdalenske mreže, je dokumentrni film lahko zanimiv sprožilec za nadaljno razpravo o vlogi edukacije, problematiki sodobnega izobraževanja, vlogi učiteljic_ev, metodah ocenjevanja in družbeni vlogi izobraževalnih institucij.

V skladu z mislijo Rose Luxemburg, po kateri se naša knjižnica imenuje, v letu 2017 organiziramo bralne, pogovorne in filmske večere, kjer obravnavamo avtorje_ice in njihova dela iz naše knjižnice. Z novim ciklom izobraževanj in predavanj odpiramo prostor informacijam in idejam, o katerih se v javnosti ne govori, saj so onkraj prevladujočega neoliberalnega konsenza, s katerim nas vsakodnevno bombardirajo mediji in izobraževalne institucije. Lokalni skupnosti, zlasti mladim, želimo približati misel in delo pomembnih političnih teoretikov_čark in aktivistov_k ter jih s tem spodbuditi, da bodo izzvali prevladujoči neoliberalni status quo.


Pekarna Magdalenske Mreze EVS volunteer, Sofia Papatsimpa is inviting you to the film screening of the documentary “La Educación Prohibida”.

La Educación Prohibida” is a Spanish independent documentary examining the barriers and restrictions of the contemporary educational system; it gives a strong punch in the institutionalized education that searches for perfection without taking into consideration the needs of the students. It is is an organized complain towards the oppressive, insufficient, un-cultivating contemporary school and educational environment that needs desperately drastic solutions to work functionally. The documentary examines many different types of alternative and unconventional education (such as progressive education, home tutoring, Montessori & Waldorf education etc.) travelling in different areas within Spain and Latin America.

The documentary is split into 10 thematic episodes, each one representing a different aspect of education – inside and outside the school environment. The story also contains some minutes of animation and also an imaginary story that connects all episodes together.

Discussion: the film could be an interesting trigger for a follow-up discussion concerning the role of education, the problematics of the contemporary education, the role of the educators, the assessment methods and the social role of educational institutions.

“Autonomous education creates different worlds where many true worlds exist with truth.”Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov