Jeseni se s polno paro združujemo naprej!

V prvi polovici leta smo izvedli nekaj informativnih delavnic na srednjih šolah in dva cikla teoretičnih in praktičnih usposabljanj v Mariboru in v Gornji Radgoni. V septembru s programom prihajamo v Mursko Soboto. V MIKK-u se na prvem srečanju dobimo v torek, 12. 9. 2017, ob 16:00.

V kolikor si nezaposlen_a, star_a do 29 let in te zanima razvoj svojega zadružnega podjetja in lansiranje inovativnega produkta in se želiš vključiti v brezplačen program, nam to sporoči do  11. 9. 2017  na infopeka@infopeka.org.

Skozi cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj se bomo seznanili_e z zaposlovanjem v zadrugah in načeli, katerim je za zadružno delovanje potrebno slediti. Dober del pripravljenih vsebin je namenjen tudi simulaciji razvoja zadruge in inovativnega produkta. Zadruge niso le kmetijske, ampak se trenutno interes za zadružni model zvišuje posebaj med ustvarjalnimi umetnostmi, strokovno visoko kvalificiranimi poklici, kot so oblikovalci_ke, prevajalci_ke in arhitekti_tke ter v oskrbi z ekološko hrano v turizmu.
Zadruga je namreč podjetje, ki omogoča trajnostne in kakovostne zaposlitve za mlade zlasti v regijah, kjer se soočajo s slabimi obeti za zaposlitev.
Na prvih srečanjih se bomo posvetili delavskim pravicam, delovnem pravu in participatorni ekonomiji, saj nam bo to v nadalje koristilo začeti misliti zadružno.

Vsi za druge, zadruge za vse!

Vsem, ki pa ste v Mariboru zamudili minule zadružne aktivnosti sporočamo, da cikel ponovimo konec tega leta. Prvič se dobimo v drugi polovici oktobra, natančne informacije sledijo.

Udeleženke_ci vsebine ocenjujejo kot
“Zanimive, poučne in življensko uporabne.”
“To bi moralo biti del osnovne izobrazbe.”
“Služijo kot odlična popotnica za premislek o oblikah zaposlitev, informacije pa so nujne prav za vsako_ega.”
“Super je, da smo se preko vsebin seznanilii s pravicami iz dela, kako se zanje boriti in da je bilo teoretično pridobljeno znanje podkrepljeno s prakso.”
“Metode so bile zelo učinkovite in uporabne, dale so mi nov pogled na razmerje delodajalec-zaposlen, te vsebine bi moral poznat vsak.”
“Pridobili smo teoretično podlago za ustanovitev zadruge in se poglobili v ideje za razvoj lastnih zadrug.”
“O delovanju zadrug smo izvedeli skoraj vse.”
“Super je bilo, da smo lahko spremljali delovni proces štirih zadrug.”
“Vsebine in igre so bile zabavne, dobro so nas pripravile na praktično delo, nas zbližale in vzpodbudile v dobro skupinsko delo.”
“Bilo je zanimivo in interaktivno, spodbujena je bila samoiniciativnost in kritično razmišljanje o temah.”
“Delavnice priporočam vsem, ki jih zanimajo delavske pravice in organizacija v zadrugah.”

Skozi cikel teoretičnih in praktičnih usposabljanj za nezaposlene mlade, ki ga pripravljamo v Pekarni Magdalenske mreže v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo, Centrom za alternativno in avtonomno produkcijo in Sindikatom Mladi +, želimo posredovati relevantne vsebine na področju zaposlovanja in aktivnega državljanstva. Z usposabljanju in vsebinami želimo reševati probleme brezposelnosti in socialne izključenosti s spodbujanjem pravičnih in dostojanstvenih načinov delovnih razmerji, ustvarjanjem in porazdelitvi bogastva ter demokratizacijo lastništva in gospodarstva. Zadruge namreč lahko mladim zagotovijo dostojno delo, prav zaradi skupnega demokratičnega lastniškega sistema, delavsko lastništvo pa je še posebej primerno za zagotavljanje bolj dejavnega in samostojnega mesta v družbi.

 Usposabljanja za nezaposlene mlade bodo sestavljena iz predstavitve programov za spodbujanje aktivnega državljanstva in/ali večjo zaposljivost mladih; delavnic kritične pismenosti na temo delavskih pravic, pomena prekarnega dela; izobraževanja o delovnem pravu in obstoječih pogodbah ter pravic iz dela; vsebin o participatorni ekonomiji; usposabljana o zadružništvu in zadrugah; simulacije razvoja zadruge in usposabljanja s področja digitalnega fabriciranja. V Mariboru bosta dva 108-urna izobraževalna cikla za udeležence_ke razširjena tudi s prakso v obstoječih zadrugah v Mariboru.

*Podčrtaj v besedilu uporabljamo, ker omogoča vidnost transspolnih oseb, katerih spol se umešča onstran spolnega binarizma (ženska-moški).

Program »Združimo se!« izvaja Pekarna Magdalenske mreže Maribor. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov