Meet the resident: Spoznaj rezidenčnega umetnika: Mersid Ramičević

Vljudno vabljeni na dogodek Meet the resident, rezidenčne platforme GuestRoomMaribor / SobaZaGoste, ki bo v torek, 27. 6. 2017, ob 20.00 v Centralni Postaji, Koroška cesta 5.

 

Freedging!, je performativno predavanje Mersida Ramičevića, skladatelja in improvizatorja, ki deluje na področju na objekt osredotočene kompozicije, instrumentalne in akuzmatične glasbe, kot tudi v smeri skupnostno oblikovane glasbene izkušnje. Izhajajoč iz konceptualne osnove svojega dela bo imel kratko predavanje iz glasbene perspektive na temo socialne koreografije. V živo bo predstavil zvočno instalacijo Cooling the music, ki je bila pred kratkim predvajana v okviru »klingt gut! Simpozija o Zvoku« v Kampusu za umetnost in medije v Hamburgu. Predstavljenih bo nekaj njegovih prejšnjih del pa tudi aktualen projekt, ki temelji na ideji o zvočnem pričevanju in bo v Muzeju sodobne umetnosti v Beogradu predstavljen v novembru.

 

Kot rezident Pekarne Magdalenske mreže Ramičević dela v in skozi Muzej narodne osvoboditve, ki pokriva vzporednice industrializacije v Sloveniji in »Jugoslovanskega Manchestra«, kakor je Maribor bil poimenovan v drugi polovici dvajsetega stoletja. Njegovo zanimanje izhaja iz utelešene skupnostne izkušnje ter spraševanja, kako se človeške navade in vzorci formirajo skozi skupnosti, ki so desetletja živele med industrijskimi in vojaškimi bloki oziroma kako bi lahko te izkušnje preteklosti reflektirale historično estetsko senzitivnost v relaciji s hrupom.

 

MeetTheArtistInvitation to the…

Freedging!, a performance-lecture by Mersid Ramičević, a composer and improviser, who is working on object-focussed composition, instrumental and acousmatic music as well as towards community-designed musical experience. He will be talking about the conceptual foundation of his work, giving a short lecture on the topic of social choreography – musically interested. For the our first public meeting he will present, as well, his live sound installation Cooling the Music, recently played within the “klingt gut! Symposium on Sound” at Art and Media Campus in Hamburg. Also, some of his earlier pieces will be played and an upcoming project focussed on the notion of ear-witnessing introduced that is going to be displayed in the gallery of Museum of Contemporary Arts in Belgrade this November. As an artist-in-residence of Pekarna Magdalenske Mreže, Mersid is working through and in the Museum of National Liberation which covers the contemporaries of industrialization in Slovenia and “Yugoslavian Manchester”, how Maribor once was called during the second half of twenty century. His interests comes to the embodied communal experience and how the human habits and pattern are formed among the community which have lived for decades in-between industrial and military blocks and how those experiences of the past may reflect historical aesthetical sensitivity towards the noise.

 

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov