Filmček o participatornem proračunu (PP)

V svetu je particiaptorni proračun uveljavljen način za izboljšanje upravljanja z mestom, za šititev ter poglabljanje demokratičnih praks. V svoji več kot četrt stoletni zgodovini ga je posvojilo več kot tisoč mest, dežel in regij. In prav posod, brez izjeme, ugotavljajo, da prinaša zelo pozitivne rezultate.

V Mariboru smo dosedaj, kljub zelo razumljivemu postopku in rešitvam, bile_i priča izvedbi pilotnega projekta PP le v eni mestn četrti – Radvanje (a projekti tudi tam še niso v celoti izvedeni). Dejansko stanje v Sloveniji je, žal, pogosto velikokrat precej drugačno in izpremenjeno od idealnega modela demokracije. Uveljavljanje politične volje ljudstva se pogosto pušča ob strani, saj mestne_i svetnice_ki pri odločanju upoštevajo navodila svoje stranke ali zasledujejo parcialne interese. Zato je odločevalsko moč treba demokratično prerazporediti.

V letih 2014, 2015 in 2016 smo bili partnerji projekta Ubrana skupnost, katerega cilj je bil izvajati podporne aktivnosti samoorganiziranih prebivalcev mesta in uvajanja mehanizmom neposredne demokracije. V okviru projekta je nastal tudi kratek film skozi katerega mladi predstavljajo participatorni proračun. Film je namenjen drugim mladim in je nastal v želji po vključevanju čim večjega števila mladih v ta mehanizem odločanja. V procesu PP občnke_ni  same_i določijo katere investicije so v skupnosti najnujnejše, zato je takšen model soupravljanja z javnimi sredstvi dober način aktivnega vključevanja prebivalstva v politično odločanje.

Filmček je dostopen tukaj:
https://www.youtube.com/watch?v=N8VRZvJgcbo

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov