EVS

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA

Projekt Evropske prostovoljne službe iz programa MLADI V AKCIJI ti omogoča, da postaneš prostovoljec/ka v drugi državi za obdobje od 2 do 12 mesecev. V zameno za tvoj čas, ti program preko pošiljajoče in gostiteljske organizacije krije stroške bivanja, prevoza v tujino in domov, prehrano in žepnino, lokalni prevoz na delo in z dela, zdravstveno in nezgodno zavarovanje, med projektom pa ti je omogočen tudi brezplačni jezikovni tečaj in veliko drugih učnih priložnosti v medkulturnem okolju.

Naša organizacija ima status gostiteljske in pošiljajoče organizacije, kar pomeni, da ti v bazi akreditiranih projektov pomagamo najti primeren oziroma želeni projekt v drugi državi, vzpostavimo ali ti pomagamo vzpostaviti kontakt z gostiteljsko organizacijo, te seznanimo s tvojimi pravicami in dolžnostmi, ti uredimo zavarovanje, vozovnico in vizo, če je potrebna, in ti zagotovimo udeležbo na usposabljanju pred odhodom.

Pa še to: če si slučajno prijavljen/a na ZRSZ kot aktiven/a iskalec/ka zaposlitve, te zavod v času opravljanja EVS-a ne bo obremenjeval; ne bo te naročal na svetovalne obravnave niti te ne bo napotil na zaposlitev ali v kakšen drug program.

Evropska prostovoljna služba (EVS – European Voluntary Service) je del programa Evropske komisije, direktorata za izobraževanje in kulturo, MLADI V AKCIJI, ki je namenjen mladim med 18. in 30. letom.
. Namen EVS-a je omogočiti mladim življenje in delo v tujini, povečati mobilnost mladih in njihovo večjo zaposljivost, spodbujati medkulturno učenje in pridobivanje življenjskih ter delovnih izkušenj. Velik poudarek je tudi na ozaveščanju mladih, da so evropski državljani, in na spodbujanju njihovega dejavnega sodelovanja v civilno-družbenem življenju in sistemu predstavniške demokracije. V vsaki državi članici obstajajo nacionalne agencije, ki koordinirajo program. V Sloveniji je to Nacionalna agencija MOVIT NA MLADINA s sedežem v Ljubljani.

EVS je projekt, ki vsem mladim med 18. in 30. letom omogoča, da postanejo prostovoljci v drugi državi za časovno obdobje od 6 do 12 mesecev, da izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju, da razvijajo svoje socialne veščine in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti.

V projektu EVS sodelujejo pošiljajoča, gostiteljska organizacija, prostovoljec/-ka in nacionalna agencija. Obe organizaciji sta zadolženi za ustrezne priprave prostovoljcev na službo v novem okolju, hkrati pa jim morata nuditi podporo skozi celotno obdobje trajanja projekta.

EVS projekti pogosto vključujejo aktivnosti s področij okoljevarstva, umetnosti in kulture, kulturne in zgodovinske dediščine, dela z otroki in mladimi ali z ostarelimi osebami, pa tudi športne in mnoge druge družbeno koristne aktivnosti.

EVS je za mlade odlična priložnost. Omogoča jim popolnoma brezplačno bivanje v drugih državah in sodelovanje v izbranih aktivnostih, ki pogosto postanejo poklicne ali interesne usmeritve tudi po povratku prostovoljca/-ke domov. Eden najpomembnejših vidikov EVS je tudi priložnost za neformalno in priložnostno učenje in pridobivanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Kako pristopiti k opravljanju Evropske prostovoljne službe?

Pošiljajoča organizacija (to smo lahko tudi mi) in prostovoljec/-ka v bazi podatkov organizacij, ki izvajajo projekte EVS, poiščeta ustrezno gostiteljsko organizacijo, jo kontaktirata (pošljeta mejl, pokličeta, se o njej pozanimata) in ji pošljeta motivacijsko pismo prostovoljca/-ke, ki ji predstavi tako prostovoljca/-ko kot tudi tazloge, zakaj bi želel/-a sodelovati prav z njimi.
Pošiljajoča, gostiteljska organizacija in prostovoljec pripravijo vse potrebno za izvedbo projekta, nakar posredujejo prošnjo za sofinanciranje na Nacionalno agencijo programa MLADI V AKCIJI, ki se odda najmanj štiri mesece pred odhodom. Roki za oddajo prošenj so: 1. februar, 1. april, 1. junij, 1. september in 1. november.

Odobren in finančno podprt projekt zagotavlja prostovoljcu/-ki med izvajanjem EVS-a nastanitev in prehrano, prevoz na delo, zdravstveno in nezgodno zavarovanje, mesečno žepnino in kritje stroškov prevoza v tujino in domov.

Kaj počnejo EVS prostovoljci v naši organizaciji?

Pri nas skušamo EVS-prostovoljce vključiti v vse tiste aktivnosti organizacije, ki so jim zanimive, ki se jih želijo priučiti, in jih dejavno spodbujamo pri snovanju ter izvedbi lastnih projektov. Prostovoljci aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvedbi kulturnih, umetniških, mladinskih, mladinsko-informacijskih in družbenocivilnih aktivnosti ter z svojim delom promovirajo Evropsko prostovoljno službo med mladimi v našem okolju. S svojim delom in življenjem tukaj pridobijo občutek pripadnosti tako organizaciji, skupnosti kot lokalnemu okolju, osebnostno rastejo ter širijo in razvijajo svoja interesna področja, ob tem pa se ob srečevanju z novimi situacijami nenehno učijo.

Prostovoljci se med drugim naučijo strategij in tehnik samostojnega organiziranja in načrtovanja kulturnih, mladinskih in drugih dogodkov ter pridobijo sposobnosti, ki so potrebne za delo v skupini ljudi z različnim kulturnim in socialnim ozadjem. Ob tem spoznavajo delovanje nevladne in neprofitne organizacije in izvajajo odmevne javne projekte s področij kulture, umetnosti, glasbe in aktivizma. Vsak EVS-prostovoljec je za gostiteljsko organizacijo dragocen, saj v delovanje, odnose in projekte prinaša drugačnost, nove, sveže poglede, izkušnje in znanja, ki krepijo oboje. Projekti EVS z mobilnostjo mladih omogočajo organizaciji intenzivne medkulturne izkušnje, pridobivanje novih znanj in vzpostavitev novih mednarodnih sodelovanj.

EVS projekti, ki jih izvajamo, imajo tudi močan vpliv na lokalno skupnost, saj ljudi v tem okolju seznanjajo z drugimi kulturami, prepričanji, mlade pa tudi s koristnimi priložnostmi za mobilnost, pridobivanje delovnih izkušenj in neformalno izobraževanje, ki se jih lahko tudi sami poslužijo.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov