Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso): Grčija

Vabljen_a v četrtek, 13. 4. 2017, ob 20:00 v prostore INFOPEKE na Pekarna potopis (potopisi, ki to niso): Grčija. Potopis bo potekal v angleškem jeziku.

Sporazum o finančni pomoči med grško vlado in evropskimi institucijami, sprejet leta 2010, je širši javnosti razkril ogromen grški dolg ter povzročil popoln zlom grških financ. To vemo vsi. Na enak način kot vemo, da velike krize ustvarjajo še večje neenakosti v družbi. Gospodarske posledice predstavljajo le enega od mnogih vidikov grške krize, ki naj bi se navidezno začela leta 2010. Uradna razglasitev bankrota države tega leta je namreč pokazala, da se je Grčija s krizo spopadala že dve leti pred tem, od leta 2008, ko se je država začela spopadati z novo realnostjo: negotovostjo, dvomom, nezaupljivostjo, ekstremizmom, radikalizmom, nemočjo, zmedo, nestabilnostjo in neuravnoteženostjo. 

Na tokratnem potopisu ne bodo pojasnjeni vzroki za nastanek grške krize, temveč dejanja, ki so mlade prisilila k uporu. Kaj se je zgodilo, ko so mladi ozavestili, da so del takšne situacije in na kakšne načine so se organizirali? Kako so sami začeli spreminjati družbo? To ne bo predavanje o napakah naših staršev in starih staršev, naši vladi in naših odločitvah, saj so te bolj ali manj vsem znane.

Na potopisu bo predstavljena osebna zgodba in perspektive Sofie Papatsimpa, EVS prostovoljke iz Grčije, ki je bila del takšnih mladinskih gibanj v Atenah. Na potopisu bo spregovorila o organiziranju mladih, iskanju alternativnih rešitev in novih načinov sodelovanja skupnosti ter solidarnosti. Na žalost so takšna gibanja dosegla le ozek krog mladih, zato se bomo vprašali, zakaj se k boju niso pridružili še ostali.

Potopise pripravljajo prostovoljci_ke MISC INFOPEKA. Razbijamo stereotipe! Vstop prost!

————

You’re invited to Pekarna potopisi’s travelogue: Greece on Thursday, 13. 4. 2017 at 20:00 in INFOPEKA (the presentation will be in English)

The agreement between the Greek government and the European institutions that was passed in 2010 revealed the massive Greek debt to the wider public and caused a collapse of the Greek finances. But, this is a story that almost everyone knows. In the same way that we know that big crises create even bigger gaps and bipoles. The economic consequences of that year constitute just one of the many facets of this crisis that seemingly started then. But this officially declared bankruptcy was just a realization that Greek society has struggled quite a bit before, maybe 2 years, in 2008, when an event set the time frame for a new reality: a reality of insecurity, of doubt, of distrustfulness, of extremism and radicalism, of powerlessness, of confusion, of instability and imbalance.

In this travelogue the reasons will not be explained, but rather, the actions; what happened after, when young people realized that they were part of this situation and how they reacted to that slap on the face. It will not be a lecture about the mistakes of our grandparents, our parents, our government, our choices, because more or less they are known. It will be a personal story and perspective by someone who was living among these young people during these moments. A story on how young people acted; finding alternative solutions, making small ventures, searching for new ways of cooperation and solidarity. Unfortunately, his is just a small group, one side of the story…what about the rest?

The travelogues are being prepared by the volunteers of MISC INFOPEKA.  We’re smashing stereotypes! Free entrance!

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov