»Gledališče zatiranih kot metoda dela z mladimi«

Delavnica “Gledališče zatiranih kot metoda dela z mladimi”, ki jo pripravljamo v okviru “Cikla izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi” v sredo, 23. 11. 2016, in v sredo, 30. 11. 2016, od 10:00 do 15:00 v naših prostorih, predstavlja metodo, ki preko dialoga omogoča transformativno delovanje na svet okrog nas ter se uporablja v pedagoške, izobraževalne in gledališko-aktivistične namene kot orodje za doseganje socialne pravičnosti, lahko pa ima tudi terapevtske učinke.

Delavnica je namenjena pedagoginjam, andragoginjam in drugim -oginjam, mladinskim delavkam, vzgojno-izobraževalnim in socialno-varstvenim delavkam, prostovoljkam oziroma osebam, ki se profesionalno srečujete z mladimi*.

Rok prijave je 18. 11. 2016 na infopeka@infopeka.org ali na 041 481 246, 02 300 68 50.

Vsebina delavnice:

Namen delavnice je udeleženkam in udeležencem predstaviti metodo gledališča zatiranih kot vključujočo in participativno obliko dela z mladimi, kjer na primerih iz vsakdanjega življenja raziskujemo razmerja moči in neenakosti v družbi.

Na delavnici bomo obravnavali raznolike vaje in igre iz repertoarja gledališča zatiranih ter spoznavali tehnike slikovnega in časopisnega gledališča s primesmi estetike gledališča zatiranih. Gledališče zatiranih odpira prostor, kjer spregovorijo tisti, ki nimajo glasu ali spregovorimo o tematikah, o katerih ne govorimo preko dialoga, namesto več vzporedno potekajočih monologov. Predstavlja metodo vzpostavljanja raznolikih načinov komunikacije in osebnega izražanja, skupinske dinamike ter opozarjanja na neenaka družbena razmerja v družbi skozi interaktivne in sodelujoče pristope ter aktivno participacijo.

Cilji:

– zavedanje in razumevanje družbenih neenakosti na interaktiven, sodelujoč in vključujoč način,

– razvoj razumevanja, da razmerja moči v družbi niso dana oz. samoumevna in da jih lahko spreminjamo,

– razvijanje varnega prostora za deljenja osebnih zgodb, ki se jih umešča v širše družbeno-politično delovanje (misliti osebno = politično),

– gradnja skupnosti in povezanosti skupine, ki vodi do sprememb posameznika in družbe,

– razvoj skupnostnega dela (community work) in aktivne udeležbe,

– razvijanje raznolikih orodij komuniciranja in vzpostavljanja dialoga,

– spoznavanje načinov skupnega soustvarjanja in sooblikovanja gledališča kot razumljivega medija,

– razvijanje desenzitivinosti in samozavesti za javno izražanje,

– spoznavanje in uporaba telesa kot orodja za (samo)izražanje, komuniciranje in doseganje sprememb,

 

Urnik, 23. 11. 2016:

 

Trajanje Aktivnost
10.00-10.30 Uvod v delavnico in teoretske osnove
10.30-11.30 Povezovanje skupine, vzpostavljanje skupinske dinamike preko vaj gledališča zatiranih
11.30-12.30 Telo kot način komuniciranja in orodje za družbene spremembe
12.30-14.30 Slikovno gledališče kot način neverbalnega načina komuniciranja skozi slike in prostor (brez besed) in vzpostavljanja raznolikih načinov dialoga
14.30-15.00 Zaključek delavnice in refleksija

 

Urnik, 30. 11. 2016:

 

Trajanje Aktivnost
10.00-10.30 Uvod v delavnico in teoretske osnove
10.30-11.30 Vaje za desenzitivnost in javno izražanje
11.30-13.00 Časopisno gledališče kot orodje preizpraševanja objektivnosti medijev in podajanje interpretiranih vsebin v gledališke forme
13.00-14.30 Raziskovanje osebne in skupinske izraznosti skozi estetiko gledališča zatiranih
14.30-15.00 Zaključek delavnice in refleksija

 

O izvajalki:

Barbara Polajnar (mag.) kulturologije je pedagoginja, performerka in producentka. Od leta 2010 deluje kot mentorica gledališča zatiranih v Sloveniji in v tujini. Svoje znanje na področju gledališča zatiranih je pridobivala na raznolikih mednarodnih usposabljanjih, ki ga je teoretsko dopolnjevala v diplomski in magistrski nalogi. Je sourednica zbornika Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj, z raznolikimi prispevki pa je sodelovala tudi na konferencah in simpozijih. Je programska vodja mednarodnega Ne-festivala gledališča zatiranih.

*V tem vabilu uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki ženskega spola, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

cikel

Info: Pekarna Magdalenske Mreže Maribor, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov