Predavanje »Vpliv nestalnih zaposlitev na zdravje«

Sporočamo, da je predavanje »Vpliv nestalnih zaposlitev na zdravje«, ki je bilo načrtovano za 15. 11. , zaradi bolezni prestavljeno na torek, 6. 12. 2016, ob 15:00 na Filozofski fakulteti Maribor. Vljudno vabljen_a!

Negotove in nestalne oblike zaposlovanja, ki so vedno bolj prisotne, predstavljajo veliko tveganje za zdravje. Nizka stopnja nadzora nad lastnim delom, manjše ali neobstoječe možnosti odločanja na delovnem mestu, velike psihične obremenitve, manjše socialne pravice, nezmožnost plačevanja zdravstvenega zavarovanja, vse to vpliva na fizično in psihično zdravje prekarnega delavca_ke. Asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner z Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa nam bo predstavila kakšen učinek imajo prekarne zaposlitve na telesno zdravje v primerjavi z redno zaposlenimi. S čim vse se soočajo prekarci_ke in kaj nam prinaša fleksibilnost.

IZVAJALKA: Asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

Predavanje izvajamo v okviru »Rosine šole delavskih pravic za mlade«, 2. letnik, v katerem se podrobneje posvečamo mnogoterim obrazom prekarnosti. Prekarne oblike zaposlovanja so sedaj že prevladujoča oblika zaposlovanja v Sloveniji. Tovrstne oblike dela delavce individualizirajo in imobilizirajo v boju za delavske pravice.

Namen izobraževanja je  tudi v letošnjem letu mlade seznanjati s pomenom delavskih pravic, pomenom sindikalnega organiziranja in samoorganiziranja delavcev in s pastmi prekarnih oblik dela, ki posegajo tudi v zasebno sfero vsakega posameznika (zdravje, načrtovanje družine, negotova starost).

rosina-sola-banner

 

 

 

 

 

 

 

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2019 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov