Poročamo: Javna tribuna »Multikulturalizem?«

Z lanskim množičnim prihodom beguncev/migrantov je sovražni govor v Sloveniji dosegel nove skrajnosti. Na zadnjem dogodku v okviru projekta »Kje so meje?«, ki je sofinanciran s strani Urada Republike Slovenije za komuniciranje, smo v začetku oktobra z javno tribuno želeli vzpostaviti čim bolj poglobljeno razpravo o beguncih, spodbuditi kritični diskurz ter premislek za bolj pravično in enakopravno družbo.

Pod vprašaj smo postavili koncept multikulturalizma, kot ga predstavlja neoliberalna ideologija in nagovarjali relevantne oblike medkulturnega dialoga. Ko nekoga, ki pride v drugo državo, obravnavaš kot Drugega, ne moremo govoriti o multikulturalizmu, saj se ta razvija samo v kapitalističnem in potrošniškem smislu, ne pa v smislu medsebojnega učenja in emancipacije. Boj za svobodo gibanja in prehoda med nacionalnimi mejami je zato pomemben, ker se upira hierarhizaciji in izkoriščanju delavskega razreda, katerega vse večji del so prav migranti in begunci. Na javni tribuni je sodelovala aktivistka Protirasistične fronte brez meja, avtorice in  sourednica aktualne številke Časopisa za kritiko znanosti z naslovom Balkanska migracijska pot: od upora na mejah in striptiza humanizma ter urednica ČKZja. Gostje so svoje spoznanja, ki so nastala z antropološkim delom na terenu in aktivističnim delovanjem, delile s širšo publiko in opozorile na nevzdržno politiko naše vlade. Spregovorile so o neustreznostih terminov aktualne begunske »krize«, saj je ta pravzaprav odraz vse večje krize neoliberalnega sistema, ki se v svoji gonji za profitom ne ozira na kratenje osnovnih človekovih pravic.

Ker je »begunska kriza« v medijih predstavljena kot naravna nesreča, tako imenovani »val«, ki bo uničil našo kulturo in povzročil kaos, se ustvarja z razpihovanjem strahu prostor, kjer se lahko širijo predsodki in nezaupanje do vseh priseljencev, manjšin. Rasistični diskurz se skriva v govorih domoljubja in povzdigovanju lastnega naroda ter popolni dehumanizaciji ljudi, ki prihajajo v Evropo. Slovenska javnost pa si zatiska oči pred ljudmi, katerim bi morali zagotoviti dostojno življenje. Tako imenovani »humanitarni« koridor se je vzpostavil v začetku jeseni 2015. Potekel je iz Grčije do Srbije in čez Madžarsko. Ko je slednja zaprla meje, se je koridor preusmeril čez Hrvaško v Slovenijo. V obeh primerih pa se je nadaljeval v Avstrijo in naprej proti severu. Marca 2016 pa se je s sklenitvijo dogovora med Evropsko unijo in Turčijo koridor zaprl.

Migranti/begunci v Sloveniji niso novost. Je mogoče, da smo pozabili na vojne strahote v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem? Krvava vojna je v beg poslala številne družine, ki so zavetje poiskale tudi v Sloveniji. Tokratna »Begunska kriza« je odprla številna vprašanja in razkrila neučinkovitost evropske migracijske politike. Bili smo priča nacionalističnemu in rasističnemu diskurzu tako politikov kot tudi širše javnosti. Spet drugi pa so ob spoznanju globalnih razmerij neenakosti našega časa doživeli dokončno streznitev.

Kljub nekaterim upravičevanjem diskriminatornega ravnanja z begunci, so se tako v Sloveniji kot tudi drugod po Evropi začele pojavljati samonikle akcije, kampanje in politična gibanja, ki želijo graditi pravično Evropo od spodaj. Predstavnica skupine Protirasistična fronta brez meja je na dogodku spregovorila o njihovi humanitarni in aktivistični politični vlogi. Skupina se ukvarja z reševanjem restriktivne politike do beguncev in neprimernosti azilnega sistema. Kljub napadom na avtonomni socialni center Rog skupina vztraja in opravlja pomembno delo na terenu. Iščejo nove vizije skupnega sobivanja, ne samo za migrante/begunce, temveč za vse.

Neoliberalna ideologija se s svojimi »varčevalnimi« ukrepi, migracijsko politiko, akumulacijo kapitala, povzdigovanjem tekmovanja, individualizma, prostega trga in ekonomske rasti, popolnoma odmika od socialne pravičnosti za večino prebivalstva. Gre za brutalni napad na sedanjost in prihodnost vseh ljudi. Zato je ključno, da spregovorimo, se povežemo, izobrazimo in skupno nastopimo v boju za protikapitalistično, solidarno, vse vključujočo družbo.

Link do videa : https://vimeo.com/187218860

Tina Podbevšek, Kaja Fiedler

multikulturalizem-1

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov