Seminar »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«, 2. del

SEMINAR »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«, 2. DEL

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA bo v sredo, 31. 3. 2010, med 10:00 in 18:00 v svojih prostorih v Kulturnem centru Pekarna v Mariboru izvedel drugi del seminarja »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«.

Le-ta bo posebej osredotočen na izvedbo samostojnih delavnic spodbujanja kritičnega odnosa mladih do informacij znotraj mladinskih organizacij in ustanov za ciljno publiko mladih.

Seminar je namenjen usposabljanju mladinskih delavcev, mentorjev, pedagoških in svetovalnih delavcev, ter mladih, ki delajo z drugimi mladimi, da poglobijo zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil ter spoznajo pristope, spodbude in orodja, ki jim bodo omogočili posredovanje teh veščin mladim v procesu svojega dela ali pri nadaljnjem izvajanju delavnic s sorodno tematiko v svojih organizacijah in ustanovah za ciljno publiko mladih.

Ponovno vabljeni tisti, ki ste se v sredo, 24. 3. 2010, udeležili že prvega dela seminarja.

Seminar bodo vodile strokovne sodelavke MISC INFOPEKA Vida Vončina, Urška Breznik in Polonca Podgoršek.

Več informacij o projektu »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« in o delavnicah za mlade, ki jih bomo izvajali širom Slovenije lahko prejmete tudi po e-pošti ali telefonu: T: 02 300 68 50, M: 041 481 246, infopeka@infopeka.org.

SODELOVANJE
Seminar »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« izvaja Mladinski informacijsko- svetovalni center INFOPEKA v sklopu svojega sodelovanja v projektu »ZAVEDNO mladi«, v obdobju 2009 – 2013, ki je projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih. V projektu ZAvednoMLADI sodeluje 15 mladinskih organizacij in 5 srednjih šol.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.”

MISC INFOPEKA 2019 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov