Poročamo: Mladinska izmenjava »Evropa in njene meje«

Lansko jesen se je na mejah Evrope občutno povečalo število ljudi, ki so bežali pred vojno, lakoto, revščino, političnim preganjanjem in so želeli zatočišče poiskati prav znotraj meja Evropske unije. Odziv evropskih politikov in dela javnosti je bil bizaren – med ljudmi sta se razširila panika in strah pred prišleki, ki naj bi nas »preplavili« kot kakšna naravna katastrofa ter uničili naše civilizacijske temelje (ki naj bi temeljila na vrednotah humanizma – ampak očitno le do ljudi iste narodnosti), mediji pa so z veseljem razpihovali takšno zgodbo. Kmalu zatem so se na mejah ponovno pojavili policisti, ponekod pa celo oboroženi vojaki, postavljenih je bilo na tisoče kilometrov bodeče žice, ki naj bi nas varovala pred »navalom barbarov«. Prav tako pa so se po Evropi zganile mnoge progresivne skupine in gibanja, ki so nadomestila uradne organe oblasti pri lajšanju vseh problemov, ki jih je prineslo povečano število ljudi na evropskih mejah.

V začetku leta nas je tako kontaktirala avstrijska organizacija Memfarado, ki je želela na to temo organizirati dvotedensko mladinsko izmenjavo s sorodno organizacijo iz države, ki je pozicionirana na t. i. mediteranski oz. balkanski poti. Cilj mladinske izmenjave naj bi bil izdelava mobilne kuhinje, s katero bi pomagali ljudem, ki so ujeti na mejah.

Po uspešni kandidaturi pri avstrijski nacionalni agenciji, so se v mesecu maju začele naše predpriprave za štirinajstdnevno izmenjavo v Avstrijo, ko so nas člani kolektiva Memfarado obiskali in nam predstavili osnovni koncept izmenjave. Program izmenjave smo oblikovali skupaj, tudi sami smo imeli možnost izpostaviti problematike in teme, ki nas zanimajo v zvezi z begunci in kaj lahko doprinesemo k celoviti izmenjavi, katere osnovni cilj je bil izgradnja mobilne kuhinje. Ta bo v letih 2016/17 na evropskih mejah pripravljala tople obroke za begunce.

V začetku septembra smo prispeli v vasico blizu Dunaja, kjer so nam razkazali veliko kmetijsko poslopje, ki ga uporabljajo različne skupine, ki v vasici izvajajo skupnostne projekte in ki je bil od takrat naprej naš osrednji delovni prostor. Skupaj smo začrtali urnike delavnic v dopoldanskih urah, ustvarili ekipe za zajtrk, kosilo in večerjo – saj smo si vegansko hrano kuhali sami – ter dejavnosti v zvezi s kuhinjo v popoldanskem času. Ker smo šotore, kjer smo spali, postavili na bližnjem vrtu, je bilo vsem v interesu, da tam postavimo tudi kompostno stranišče. Tako smo v dopoldanskih urah pridobivali različna teoretična znanja, v popoldanskih pa smo sestavljali kuhinjo in gradili  kompostno stranišče.

V prvem tednu smo se na dopoldanskih delavnicah in predavanjih seznanili s pristopi poučevanja spolne vzgoje med mladimi iz različnih okolij in različnih identitet ter z orodjem kritične pismenosti, ki nam pomaga analizirati in dekonstruirati protibegunski rasizem v medijih. Kritična pismenost nam omogoča razumevanje razmerja med znanjem in močjo ter nam pokaže, kako lahko znanje služi specifičnim ekonomskim, političnim in družbenim interesom. Osnovna cilja kritične pismenosti sta kritična refleksija lastnega znanja in transformacija obstoječega sistema. Z razumevanjem tega, kako delujejo mediji in kakšni so njihovi primarni interesi in na kakšen način so financirani, je mogoče kritično pristopati do informacij s katerimi oblikujejo javno mnenje tudi v kontekstu t. i. begunske krize. Izvedena je bila tudi delavnica konsenza, saj sprejemanje odločitev in sklepov pogosto predstavlja problem za različne organizacije in kolektive. S (pre)glasovanjem pride do prevlade večine nad manjšino, s konsenzom pa sprejemamo odločitve soglasno. Prav tako nam je bil predstavljen koncept nenasilne komunikacije, ki ga je treba trezno uporabljati, saj ni uporaben v primerih zatiranja in diskriminacije. Pristop lahko včasih deluje pri reševanju medosebnih konfliktov, kjer so akterji v bolj ali manj enakovrednem položaju, neuporaben, celo škodljiv pa je v primerih, ko sta posameznika_ice v izrazito neenakih izhodiščnih položajih, ki jih določajo obstoječa družbena razmerja moči (npr. delavec-kapitalist, begunec-policist, begunec-uradnik, transspolna oseba-cispolni hetero moški…). Na Dunaju smo obiskali tudi skupnostni center Rosa Lila Villa, ki nudi podporo, prostor in svetovanja LGBTIQ+ skupinam. Skupina Queer Base delujoča v centru nudi pomoč in podporo LGBTIQ+ osebam, ki so pribežale v Avstrijo. Na različne načine poskušajo vzpostaviti mrežo za begunce v njihovem lokalnem okolju, jim ponuditi splošno podporo in jim pomagati pri pravnih zadevah.

V drugem tednu pa so potekale delavnice na temo razmerij/struktur moči v aktivističnih organizacijah (kako se lahko borimo za enakopravnost, če se delimo že znotraj skupin?), prostovoljstva ali »počitnikovoljstva« (koliko s svojo prisotnostjo na lokacijah v t. i. deželah tretjega sveta dejansko pomagamo , ali pa gremo tja zgolj na kratke počitnice). V tem tednu sta nas iz Rosa Lila Villa obiskala tudi dva fanta iz Iraka in  Libanona, ki sta opisala svoje izkušnje pri potovanju v Evropo, prav tako pa sta razložila, zakaj sta bila prisiljena zapustiti domovino. Z njuno pomočjo smo pobližje spoznali stanje na t. i. balkanski migrantski poti.

Ob popoldnevih smo že v prvem tednu izmenjave sestavili tla in osnovno ogrodje kuhinje. Ves čas smo morali imeti v mislih, da bo treba kuhinjo razstaviti in na novih lokacijah ponovno zgraditi. V drugem tednu smo se lotili gradnje pulta, ki smo ga pred vetrom in dežjem zaščitili s tankimi lesenimi ploščami in bambusom. Na koncu smo s pisanimi vzorci poslikali kuhinjo in notranjo opremo. Predzadnji dan je sledila demontaža celotne kuhinje, ki jo je bilo treba zložiti v kombi, ki bo kuhinjo prevažal po evropskih mejah – bilo je tesno, a nam je uspelo.

Ob zaključku izmenjave smo okvirno začrtali zimsko pot naše mobilne kuhinje potujoče v rumeno-modrem kombiju, ki smo ga poimenovali La poderoso (transpolna oblika imena motorja Che Guevare »La poderosa«). Oblikovali smo tudi  smernice nadaljnjega delovanja naše skupine, saj smo se zelo dobro ujeli in dobili kar nekaj zamisli za projekte s katerimi bomo nagovarjali in razgaljali obstoječa razmerja moči v kontekstu t. i. begunske krize.

 

Tinka Podbevšek, Tomaž Podbevšek, Matevž Hrženjak, udeleženci/-ke izmenjave »Evropa in njene meje«

mobilna-kuhonja-v-izgradnji

Mobilna kuhinja v izgradnji

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA,  Pekarna Magdalenske Mreže, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov