Seminar »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«, 1. del

KDO, KJE, KDAJ?
Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA bo v sredo, 24. 3. 2010, in 31. 3. 2010 med 10:00 in 18:00 v svojih prostorih v Kulturnem centru Pekarna v Mariboru izvedel prvi in drugi del seminarja »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«.

KOMU?
Seminar je namenjen usposabljanju mladinskih delavcev, mentorjev, pedagoških in svetovalnih delavcev, ter mladih, ki delajo z drugimi mladimi, da poglobijo zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil ter spoznajo pristope, spodbude in orodja, ki jim bodo omogočili posredovanje teh veščin mladim v procesu svojega dela ali pri nadaljnjem izvajanju delavnic s sorodno tematiko v svojih organizacijah in ustanovah za ciljno publiko mladih.

ČEMU?
V kolikor želimo preseči model javnega obravnavanja mladih »od zgoraj navzdol« je nujno, da pri mladih razvijemo zmožnost kritične pismenosti – to pomeni tako zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil kot tudi zmožnost samostojnega ustvarjanja besedil, s katerimi lahko aktivno in odgovorno sodelujejo v družbi v različnih kontekstih, predvsem pa javnost in nosilce moči opozarjajo na lastno problematiko ter jih povabijo v dialog. Te kompetence in obvladovanje pozornosti in orodij prepoznavanja pa moramo sprva razviti predvsem tisti, ki imamo priložnost dela z mladimi in dostop do njih in jih s posredovanjem teh istih veščin lahko podpiramo tako pri njihovem delovanju kot posameznikov kot tudi dejavnih oblikovalcev svoje lastne prihodnosti v okolju, kjer živijo, in družbi nasploh.

Seminar bo zato namenjen
– razvijanju senzibilnosti udeležencev za kritično branje množice sporočil, ki nereflektirano vplivajo na pojmovanja sveta, in pozornosti do ozadja informacij;
– vpogledu v načine, na katere informacije, besedila, mediji na prikrit način formirajo svetove kulture in identitete mladih;
– prepoznavanju in spodbujanju pozornosti do dejstva, da je branje socialna praksa, ki jo tvorijo dogodki in pravila interpretacije, ki se jih naučimo v institucijah kot je šola in cerkev, družina in delovno mesto, ki ta pravila in dogodke tudi oblikujejo;
– posredovanju tako ustreznih pristopov k motiviranju mladih k dejavnemu, angažiranemu in ustvarjalnemu posredovanju svojih vrednot in dojemanja sveta v svojem neposrednem družbenem okolju, kot tudi orodij za uspešno rabo lastnih besedil mladih kot družbenih orodij za tovrstno posredovanje
– in še mnogo mnogo več…

Drugi del seminarja bo posebej osredotočen na izvedbo samostojnih delavnic »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« v mladinskih organizacijah in ustanovah za ciljno publiko mladih.

KAKO?
K seminarju se lahko prijavite po e-pošti ali telefonu: T: 02 300 68 50, M: 041 481 246, infopeka@infopeka.org.
Rok prijave je torek, 16. 3. 2010.
Prijavnina, ki je namenjena kritju stroškov organiziranega kosila, je 4 eur in se jo lahko nakaže na transakcijski račun (Nova KBM d.d.) št.: 04515-0000318668 ali poravna ob udeležbi.

SODELOVANJE
Seminar »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« izvaja Mladinski informacijsko- svetovalni center INFOPEKA v sklopu svojega sodelovanja v projektu ZAvednoMLADI, v obdobju 2009 – 2013, ki je projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih. V projektu ZAvednoMLADI sodeluje 15 mladinskih organizacij in 5 srednjih šol, in si za dva osnovna cilja postavlja:
* razvoj socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih, mladinskih delavcev in mladinskih organizacij na področju informiranja in svetovanja in
* promocijo mladih kot družbene skupine, mladinskega sektorja, mladinskih organizacij in njihovih dejavnosti pri različnih javnostih.
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.”

Seminar bodo vodile strokovne sodelavke MISC INFOPEKA Vida Vončina, Urška Breznik in Polonca Podgoršek.

Vida Vončina, strokovna vodja projekta
Od oktobra 2007 je zaposlena na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot asistentka za pedagogiko in andragogiko, kjer sodeluje pri izvajanju predmetov Didaktika in Pedagogika za študente pedagoških smeri Filozofske fakultete. Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko je tudi koordinatorica pedagoške prakse. Pred tem je bila zaposlena kot višja svetovalka za uvajanje in spremljanje izobraževalnih programov na Centru RS za poklicno izobraževanje, s katerim še danes aktivno sodeluje v strokovnih in znanstvenih projektih na različnih področjih srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja.

Leta 2006 je prejela prestižno nagrado avstralske zvezne vlade European Endeavour Award, ki ji je omogočila enoletno raziskovanje na Queensland University of Technology v Brisbaneu pod mentorstvom enega najbolj priznanih profesorjev iz njenega raziskovalnega področja prof. Allanom Lukom. Kot njegova asistentka je bila zaposlena tudi v raziskovalnem projektu Equity in South Australian Curriculum. Vida Vončina svoje delo predstavlja na domačih in mednarodnih konferencah. Pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Pedagoške razsežnosti sodobnih konceptov pismenosti. Strokovno deluje na več področjih, med drugim je sodelovala kot članica Komisije za pripravo smernic za razvoj področja pismenosti pri pripravi dokumenta Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2005-2007).

Urška Breznik
Je profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna diplomirana sinologinja. Od leta 2007 do 2010 deluje v MISC INFOPEKA kot mentorica prostovoljcev. Med leti 2007 in 2009 je bila v zavodu Pekarna-magdalenske mreže koordinatorica Evropske prostovoljne službe. Leta 2007 je soorganizirala Radost obrata – festival uporov (Pekarna-magdalenske mreže), ki je tematiziral aktualne družbene probleme (pravice živali, pravična trgovina, ekologija, gensko spremenjeni organizmi) in možne rešitve na lokalni in globalni ravni ter nudil prostor za srečevanje in delovanje širše javnosti, strokovnjakov in aktivistov.
Od 2005 je predavateljica umetnostne zgodovine na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Maribor. Del njenega predanega civilnodružbenega delovanja je tudi soustanoviteljstvo in zavzeto sodelovanje v akcijah in projektih ”Za živali!, društva za uveljavitev njihovih pravic”, ki si s svojim delovanjem prizadeva za pripoznanje inherentne vrednosti nečloveških zivali, odpravo speciesizma na vseh področjih družbenega in političnega delovanja, potrditev osebnosti nečloveskih živali in njihovega enakopravnega članstva v moralni skupnosti. V letu 2009 je v sodelovanju s Polonco Podgoršek izvajala delavnice za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih v projektu Eurodeska ”…torej misliš, da veš vse?”.

Polonca Podgoršek Od oktobra 2008 je zaposlena v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA kot programska sodelavka, informatorka, svetovalka, koordinatorica Eurodeska in projektov iz programa Mladi v akciji (Evropska prostovoljna služba, mladinske pobude), ki jih izvaja zavod Pekarna-magdalenske mreže.
V letu 2009 je v sodelovanju z Urško Breznik izvajala delavnice za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih v projektu Eurodeska ”…torej misliš, da veš vse?”. V letu 2008 je sodelovala v projektu Pedagoškega inštituta »Evalvacija vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji«. Redno se udeležuje izobraževanj s področja mladinskega dela, projektnega vodenja, prevaja strokovna dela s področja pedagogike, sodeluje v mladinskih projektih in projektih s področja spodbujanja aktivnega državljanstva mladih. Sodeluje tudi v projektih s področja kulture in je bila januarja 2010 koordinatorica mednarodne konference o upravnih modelih neodvisnih kulturnih centrov New Times New Models.

Vaše udeležbe in sodelovanja se iskreno veselimo!

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov