Poziv organizacijam, ki izvajajo organizirano prostovoljno delo, v Mestni občini Maribor

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA v sodelovanju z Mestno občino Maribor vabi organizacije, ki v Mestni občini Maribor izvajate organizirano prostovoljno delo, da posredujete naslednje podatke
• točen naziv, naslov (ulica, hišna številka in pošta) in kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov, spletna stran),
• kontaktno osebo, ki deluje na področju organiziranega prostovoljnega dela,
• opis programa, iz katerega je razvidno, da organizacija izvaja organizirano prostovoljno delo v skladu z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva.

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva predstavlja osnovne smernice in minimalne standarde, ki naj bi jih prostovoljke, prostovoljci in prostovoljske organizacije upoštevali pri svojem delu, ne glede na vsebinsko področje delovanje organizacije.Več informacij: (tukaj).

Vsem organizacijam, ki boste do roka posredovale svoje podatke, bo Mestna občina Maribor na slavnostni podelitvi v okviru Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelila javno zahvalo. Točen termin, kraj in potek slavnostne podelitve vam bomo sporočili naknadno.

Vse prispele prijave bo Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA združil v bazo organizacij, ki v Mestni občini Maribor izvajamo organizirano prostovoljno delo. Po končanem pozivu bo baza javno dostopna na spletni strani www.maribor.si in www.infopeka.org.

Organizacije lahko posredujete svoje prijave do vključno 02.12.2008 na naslov: MISC INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor ali po elektronski pošti: infopeka@infopeka.org.

Veselimo se sodelovanja z vami.

INFO: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob zeleznici 16, Maribor, tel. 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org, http://www.infopeka.org

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov