Zine Pizda! na Rezistenci 2016

Študentsko društvo Iskra je konec maja organiziralo 2. Rezistenco: festival teorije, kulture in špasa, ki je letos potekal 2 dni. Osrednje področje oziroma rdeča črta vsebinskega dogajanja so bile družbene transformacije – kritika obstoječih institucij in artikulirana alternativa.

Istočasno, ko si kapital vse intenzivneje podreja družbo po celem svetu, se rojeva tudi upor. Kaže se v radikalni kritiki obstoječega sistema in v artikulaciji ter dejanski materializaciji posameznih alternativ. Kot gostje smo bili povabljeni tudi člani Zine Pizda!, ki smo sodelovali na razpravi o študentskem organiziranju, kjer smo osvetlili težave in zagate, ki jih predstavljajo študentske organizacije.

Skupaj s kolegi z ljubljanske in primorske univerze smo razpravljali o pomanjkljivih predpisih in zakonih, ki urejajo status študentskih organizacij. Tako pri ŠOULJ, ŠOUP IN ŠOUM prihaja do velikih nepravilnosti pri porabi sredstev in vodenju organizacije, ampak študentje nimamo skoraj nobene možnosti za opozarjanje na probleme, hkrati pa je delovanje študentskih organizacij podobno delovanju tajnih služb, do katerih imajo dostop le posvečeni posamezniki. V takem stanju pa je zelo težko artikulirati želje po spremembah. Študentske organizacije so tiste, ki bi morale graditi kolektivno zavest študentov, artikulirati sistemske zahteve, hkrati pa uživati veliko mero zaupanja tistih, ki jih predstavljajo. Študentske organizacije so tiste, ki bi morale prepoznati skupne interese, jih uspešno predstaviti in ustvariti okolje, ki bi študentom omogočalo aktivno sodelovanje pri reševanju (največkrat sistemskih) problemov, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Vendar smo v situaciji, ko študentske organizacije več niso legitimni zastopniki študentov. ŠOUM, podobno kot ostale študentske organizacije, zgolj porablja svoja zajetna sredstva za to, da mladim omogoči preživljanje prostega časa (zabave, popivanje, telovadba), njihovo glavno nalogo – zastopstvo pravic študentov – pa so že pred leti nadomestili oportunizem, povzpetništvo za lastne položaje ter izvedbe spornih projektov in investicij. Tako se večji delež denarja, pridobljenega iz študentskega dela, porabi za projekte, ki ne naslavljajo težav, s katerimi se študentje srečujemo, prav tako pa izpeljani projekti študentom ne olajšajo življenja in položaja v družbi.

Študentje pa smo že tako odrezani od svojih organizacij, da morda niti več ne vemo, da sploh obstajajo, čeprav smo avtomatsko njihovi člani. Na področju študentskega organiziranja so potrebne korenite spremembe, najverjetneje bi bilo treba spisati svežo zakonodajo (pri njenem nastajanju bi moral imeti najpomembnejšo kar najširši krog študentov), ki bi prevetrila stanje na področju študentskih organizacij.

Avtor: Matevž Hrženjak, prostovoljec MISC INFOPEKA, član Zine Pizda!

 

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov