ZORIM

V okviru programa Centra vseživljenjskega učenja Podravje – ZORIM ti zagotavljamo svetovanje in informiranje s področja načrtovanja kariere, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in podjetništva ter omogočamo dostop do različnih izobraževalnih in informativnih gradiv.

MISC INFOPEKA je aktivni partener Centra vseživljenjskega učenja Podravje – ZORIM. Na voljo smo ti od ponedeljka do petka od 10:00 do 18:00.

Več informacij: 080 17 78

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – ZORIM

Izjemno velika pozornost, ki so jo države EU namenile v Memorandumu o vseživljenjskem učenju, kaže, da se tudi najbolj razvite države zavedajo potrebe po načrtnem pospeševanju razvoja učenjskih zmogljivosti.
Pomembnosti izobraževanja, usposabljanja in še posebej celostnega informiranja in svetovanja o možnostih in priložnostih vseživljenjskega učenja se zavedamo tudi v MISC INFOPEKA, zato smo se odločili za sodelovanje v projektu vzpostavitve Centra za vseživljenjsko učenje-ZORIM (Center VŽU-ZORIM) v Podravju, ki bo pokrival območje 19 podravskih lokalnih skupnosti, ki sodelujejo v Konzorciju za razvojne naloge Podravja.

Nosilec projekta:
• Ekonomski inštitut Maribor, d.o.o., PE Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov (eim, SRUČV).

Sodelujoči parterji v projektu:
• DOBA,
• Inštitut za raziskovanje Podjetništva,
• Regionalni sklad dela Podravje,
• Ljudska univerza Ormož,
• Ljudska univerza Slovenska Bistrica,
• ZRSZ OS Maribor (CIPS)
• MISC INFOPEKA.

Z vzpostavitvijo Centra VŽU-ZORIM v Podravju prispevamo k integraciji in boljši dostopnosti ponudbe izobraževanja in usposabljanja, informiranja in svetovanja, zaposljivosti, mobilnosti in aktivnosti prebivalstva ter dvigu konkurenčnosti in razvoju vseživljenjskega učenja v regiji.

Cilji Centra VŽU-ZORIM:
• omogočiti dostopnejše, sodobnejše in bolj povezane oblike izobraževanja in usposabljanja, s poudarkom na neformalnem in IKT podprtem učenju, informiranju in svetovanju, mobilnosti in aktivnemu državljanstvu,
• zagotoviti dostopnejšo, bolj strokovno, usklajeno, ciljno usmerjeno in uporabnikom prilagojeno podporo v procesih IKT podprtega izobraževanja in svetovanja,
• zagotoviti inovativno promocijo koncepta vseživljenskega učenja,
• ustvariti mrežo izobraževalnih in svetovalnih možnosti, podprto z IKT, ki deluje kot smiselna celota.

Ciljne skupine:
• širša javnost,
• depriviligirane skupine na trgu dela (mladi, osipniki, manj izobraženi…),
• strokovni delavci, svetovalci, podporno okolje.

Aktivnosti MISC INFOPEKA znotraj projekta:
• informiranje in svetovanje s področja načrtovanja kariere, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in podjetništva,
• dostop do različnih izobraževalnih in informativnih gradiv,
• sodelovanje v delovni skupini za razvoj, nadgradnjo, testiranje in izvedbo programov informiranja in svetovanja in širjenje v lokalna okolja,
• sodelovanje pri razvijanju programa usposabljanja za »promotorje vseživljenjskega učenja«,
• sodelovanje v delovni skupini za izvedbo promocijskih in diseminacijskih aktivnostih,
• izmenjava izkušenj, znanj in prenos dobrih praks med partnerji,
• sodelovanje v delovni skupini za zagotavljanje trajnostnega razvoja centra in širitvi mreže,
• sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta za obdobje 2008-2010.

Povezava:
www.center-zorim.net

Program je sofinanciran s strani Evropske unije – Evropski socialni sklad in Ministrstva RS za šolstvo in šport.

POVEZAVE:
• Center vseživljenskega učenja Podravje: http://www.center-zorim.net
• Eim – Center razvoja človeških virov: http://www.center-rcv.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov