Posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«

Mednarodni dan prostovoljstva je namenjen zahvali in promociji organizacijam, ki izvajajo organizirano prostovoljsko delo in vanj vključujejo prostovoljke in prostovoljce vseh starosti, ter prostovoljkam in prostovoljcem, s pomočjo katerih organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izvajajo svoje programe.

Praznovanju Mednarodni dne prostovoljstva se že vrsto let pridružujemo tudi v Sloveniji. Mnoge organizacije, ki razvijajo, promovirajo in izvajajo organizirano prostovoljno delo, na različne načine razširjajo idejo prostovoljstva ter tako nagovarjajo posameznice in posameznike, da se jim pridružijo.
V Mariboru že drugo leto pripravljamo skupne aktivnosti ob praznovanju v Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA, ki deluje znotraj zavoda Pekarna-magdalenske mreže, v sodelovanju s Slovensko filantropijo, Združenjem za promocijo prostovoljstva in ob podpori Mestne občine Maribor.

Sistemska ureditev, financiranje na lokalnem in nacionalnem nivoju….so izzivi, ki jih posamezne prostovoljske organizacije ne moremo rešiti same, zato bomo na posvetu skupaj z vami, torej s predstavniki organizacij, ki na lokalnem nivoju razvijamo in izvajamo prostovoljsko delo, mentorji in prostovoljci, s predstavniki Mestne občine Maribor, s predstavniki Slovenske filantropije, oblikovali konkreten nabor izzivov in možnih rešitev ter jih naslovili na pristojne na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Posvet »Izzivi in možnosti organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru«, bo v petek, 11. 12. 2009, od 9:00 do 13:00 v prostorih MISC INFOPEKA.

Po uvodnih besedah, za katere smo zaprosili ga. Barbaro Miklič Türk, Ambasadorko prostovoljstva, podzupana Mestne obcine Maribor gospoda Andreja Verlica, predstavnike Slovenske filantopije, Združenja za promocijo prostovoljstva, ki jo pojmujemo kot krovno stanovsko organizacijo na področju prostovoljstva v naši državi, bomo namenili čas za predstavitev prostovoljskih programov in projektov vaših organizacij; vsako organizacija bo imela na voljo 5 minut.

Po odmoru se bomo razporedili v dve delovni skupini:

– Potrebna podpora za razvoj organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru,
– Finančne potrebe in viri za razvoj in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru,

ki bosta moderirani s strani Slovenske filantropije in CNVOS-a.

Rezultat posveta bo dokument, ki bo vseboval nabor konkretnih izzivov na področju organiziranega prostovoljskega dela v Mariboru ter rešitve zanje, do katerih bomo skupaj prišli na posvetu.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov