Cikel izobraževanj za uspešno delo z mladimi

V Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA tudi letos nadaljujemo s Ciklom izobraževanj za uspešno delo z mladimi. Z njim želimo vzpodbujati kontinuirano izobraževanje, nadgradnjo že usvojenih ter pridobivanje novih znanj vseh nas, ki delamo z mladimi – mladinskih delavcev, svetovalnih delavcev, mentorjev prostovoljskega dela, učiteljev, vzgojiteljev…

V mesecu oktobru vas tako v okviru Cikla izobraževanj za uspešno delo z mladimi srčno vabimo na naslednje delavnice:

• Četrtek, 08. 10. 2009 ob 10. uri v prostorih MISC INFOPEKA:

Primož Jamšek: Usposabljanje za mentorje prostovoljskega dela

V prvem delu bomo osvežili osnovne pojma prostovoljstva in se sprehodili po ciklusu organiziranja prostovoljskega dela. Spoznali bomo korake in se spomnili na tiste podrobnosti, ki za nemoteno in kakovostno delo niso nič manj pomembne. V drugem delu se bomo dotaknili teme ‘Ohranjanja motivacije in odgovornosti prostovoljca’, kjer bomo poskušali odgovarjati na zagate marsikaterega mentorja. Predavanje pa bo uvod v intenzivnejša skupna sodelovanja, zaradi tega se bomo ob koncu pogovorili o konkretnih skupnih korakih na področju promocije in razvoja prostovoljstva.
Predavanje bo vodil Primož Jamšek, vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva pri Slovenski filantropiji, ki ima dolgoletne izkušnje s prostovoljstvom, mentorstvom, usposabljanjem za prostovoljsko delo ter njegovo promocijo in razvoj.
Delavnica je brezplačna, rok prijave pa je 01. 10. 2009.

• Četrtek, 15. 10. 2009 ob 10. uri v prostorih MISC INFOPEKA:

Moira Kobše: Socialne igre pri delu z mladimi

Kako zadovoljiti potrebe mladih po prostočasnih aktivnostih in jih hkrati motivirati k aktivni udeležbi v aktivnostih, ki ponujajo učenje veščin za vsakodnevno življenje in širjenje lastne socialne mreže?
Ena izmed možnosti so t.i. socialne igre. Le-te nudijo odprt prostor za učenje socialnih veščin kot so komunikacija, strpnost, ustvarjalnost ipd. Igra kot taka je odlična priložnost za vzpostavitev sproščenega vzdušja, ki omogoča usvojitev novih znanj na dveh ravneh in sicer:
• pri udeležencu igre samem skozi zaključno refleksijo o pomenu zastavljenih nalog v okviru konkretne igre,
• pri udeleženčevem načrtovanju bodočih aktivnosti.

Igra sama po sebi nagovarja udeleženca k radovednosti za odkrivanje nečesa novega in hkrati izboljšuje njegove sposobnosti za delo v skupini.
Delavnica bo zajemala hkratno učenje dela v skupini in pokrila tematiko komunikacije, človekovih pravic in ustvarjalnosti. Namen delavnice je približati udeležencem možnosti, ki jih socialne igre ponujajo pri njihovem delu z mladimi, kot tudi spoznavanje samega sebe in oblikovanje stališč v zvezi z aktualnimi problemi, s katerimi se srečujejo mladi na svoji poti v prihodnost – zakaj ne bi bila ta posuta s kančkom ustvarjalnosti…?

Delavnico bo vodila Moira Kobše, absolventka Fakultete za upravo, prostovoljka Centra za socialno delo Maribor in entuziastka za delo z mladimi, ki ima številne izkušnje s področja socialnih iger.
Delavnica je brezplačna, rok prijave pa je 08. 10. 2009.

• Četrtek, 22. 10. 2009, ob 10. uri v prostorih MISC INFOPEKA:

TiPovej!: Sendvič s kompetencami. Inspiracija za delo z mladimi

Vedno inovativna in kreativna ekipa zavoda TiPovej! pripravlja delavnico »Sendvič s kompetencami. Inspiracija za delo z mladimi«, ki je namenjena vsem, ki delajo z mladimi. Skozi teorijo in prakso, ter seveda z obveznim ščepcem ustvarjalnosti, bo delavnica zasledovala naslednje cilje:
• Spoznati pomembnost neformalnega izobraževanja.
• Spoznati ključne kompetence.
• Razumeti proces vodenja skupine mladih, da nadgradijo svoje kompetence, poudarek na kompetenci učenje učenja.
• Osvojiti 3 nove tehnike za delo z mladimi.

Delavnico bosta vodili Sonja Čandek oz. Ksenja Perko, strokovnjakinji projektnega managementa, tržnega in vizualnega komuniciranja, oglaševanja in pedagogike, dolgoletni vodji Zavoda za ustvarjalno družbo TiPovej! z večletnimi izkušnjami s področja neformalnega izobraževanja mladih.
Delavnica je brezplačna, rok prijave pa je 15. 10. 2009.

• Četrtek, 29. 10. 2009, ob 10. uri v prostorih MISC INFOPEKA:

Sašo Kronegger: Motivacija za delo z mladimi

Kako motivirati? Kako vzdrževati motivacijo? Kako spoznavati resnične želje in cilj mladih?

Motivacija je proces, v katerem usmerimo svoje delovanje k cilju, k zadovoljitvi potrebe, ki je izzvala motivacijo. Za učenim stavkom se skriva pot do uresničitve naših potreb in želja, do tistega, kar smo si zastavili. Na delavnici bomo skupaj iskali odgovore na naslednja vprašanja:
• Kaj motivacija je in na kakšne načine smo motivirani?
• Kako za spremembe motivirati druge?
• Kako mlade motivirati za nekaj, kar jih ne privlači?
• Kako utrditi in okrepiti njihovo motivacijo in voljo za doseganje dolgoročnih ciljev?
• Kako mladim pomagati, da sami izrazijo svoje želje in cilje ter podpreti tiste, ki so družbeno sprejemljivi in koristni?

Delo bo potekalo v obliki pogovorov o konkretnih primerih, zato prosimo, da razmislite o primerih iz vašega dela, saj bomo skozi pogovor o njih teorijo poskušali povezati z vašimi izkušnjami.

Delavnico bo vodil Sašo Kronegger, socialni pedagog in transakcijski analitik – svetovalec z dolgoletnimi izkušnjami izobraževanja s področja prostovoljskega dela in aktivnosti za mlade, izboljševanja komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sistema podpore manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim), reševanja konfliktov in timsko delo. Poleg izobraževanj se ukvarja tudi z moderiranjem procesov ter mentorstvom in supervizijo.
Delavnica je brezplačna, rok prijave pa je 22. 10. 2009.

Info: MISC INFOPEKA, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org, http://www.infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov