Voliti ali ne voliti za Evropski parlament

Glavni namen projekta je sprožiti nacionalno informacijsko kampanjo in javne diskusije o pomenu volitev za Evropski parlament in o najpomembnejših oz. prednostnih temah Evropske unije skozi oči mladih Slovenk in Slovencev. Poseben poudarek pri tem bo na vprašanju o vplivu, ki ga lahko mladi volivci imajo na politiko EU. Izhajamo iz dveh premis; da lahko le informiran državljan resnično sodeluje v demokratičnih procesih in demokratični družbi, in da za dosego tega ni dovolj le podajanje informacij, temveč debatiranje o njih, kritična analiza in evalvacija.

Projekt želi vzpostaviti platformo, kjer lahko mladi razpravljajo o pomenu pravice, da volijo na volitvah za Evropski parlament, o pomenu udeleževanja oz. neudeleževanja volitev, analizirajo vlogo Evropskega parlamenta in prioritetne teme Evropskega parlamenta in Slovenije (s stališča mladih Slovencev in Slovenk, še posebej tistih, za katere bodo junijske volitve prve) ter o politični participaciji mladih na splošno, posredno pa želi projekt tudi vzpodbuditi večjo participacijo mladih na volitvah za Evropski parlament junija 2009. To bomo poizkušali doseči s številnimi aktivnostmi, ki se bodo vsebinsko vezale na same volitve, Evropski parlament, pa tudi na evropske teme, še posebej tiste, ki v EU veljajo za prioritetne (trajnostni razvoj, alternativni viri energije, medkulturni dialog, enake možnosti za vse…).

Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta odvile, so: izobraževanje za mlade o javnem nastopanju in volitvah za EP; izobraževanje za mladinske delavce o javnem nastopanju in organiziranju okroglih miz, javnih debat, nastopanju na radiu…; dve debatni šoli; tri debatne turnirje; javne razprave na temo Evropskega parlamenta in prioritetnih tem v različnih krajih; dva debatna maratona; 10 radijskih in TV debat; esejistični natečaj in razprava v Državnem zboru.
Projekt bo podprt tudi s pomočjo spletnih orodij (spletna stran, facebook, blog…).

Partnerji projekta smo: ZA IN PROTI, Zavod za kulturo dialoga (http://www.zainproti.com); Pekarna-magdalenske mreže (http://www.pekarna.org), MISC Infopeka (http://www.infopeka.org); Mladinski center Krško (http://www.mc-krsko.si); Študentski mladinski in otroški center Laško (http://www.smocl.com) in Vaš Kanal, TV Novo mesto (http://vaskanal.com).

Pekarna-magdalenske mreže, MISC Infopeka v okviru projekta pripravlja:
– Delavnica o javnem nastopanju in organiziranju debat za mladinske delavce (19. 02. 2009)
– Javna razprava o politični participaciji mladih (25. 02. 2009)
– Delavnica o javnem nastopanju za mlade (26. 02. 2009)

Več informacij: MISC Infopeka, Ob železnici 8, 2000 Maribor; telefon: 02 300 68 50, 041 481 246, vesna@infopeka.org

Spletna stran projekta: http://www.volinevoli.eu

Projekt je v okviru programa Mladi v akciji podprt s strani Evropske komisije.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov