PROJEKT ZAvednoMLADI

Mladinski informacijsko- svetovalni center INFOPEKA sodeluje v obdobju 2009 – 2013 v projektu ZAvednoMLADI. To je projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih, v katerem sodeluje 15 mladinskih organizacij in 5 srednjih šol in ki si za dva osnovna cilja postavlja:

* razvoj socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih, mladinskih delavcev in mladinskih organizacij na področju informiranja in svetovanja in

* promocijo mladih kot družbene skupine, mladinskega sektorja, mladinskih organizacij in njihovih dejavnosti pri različnih javnostih.

Mladi predstavljamo ključen in neprecenljiv vir inovacij in družbenega napredka, a naš potencial mnogokrat ni izkoriščen; eden od razlogov za to je nezadostna informiranost mladih o naših možnostih, pa tudi nizka prepoznavnost mladih kot družbene skupine ter mladinske organiziranosti in dejavnosti v družbi. Vendar pa se mladi v okviru vrstniških skupin, mladinskih organizacij in drugih institucij ukvarjamo s številnimi dejavnostmi, v okviru katerih pridobivamo izkušnje in razvijamo svoje kompetence za nadaljnje delo in življenje.

Projekt ZAvednoMLADI se v svojih aktivnostih osredotoča na širok spekter ciljnih javnosti kot so mladi in mladinski delavci, starši, učitelji, delodajalci, politični odločevalci, novinarji ter raziskovalci, ki so in bodo posredno ali neposredno in aktivno vključeni v potek in realizacijo projektnih aktivnosti. S projektom želimo informirati mlade in hkrati povečati senzibilnost ostalih družbenih skupin za mladinske tematike. Naš cilj je, da se projekt vzpostavi pozitiven trend mnenja o mladini in mladinskih dejavnostih.

V obdobju treh let bomo konzorcijski partnerji izvajali številne aktivnosti, ki bodo različnim javnostim poskušale približati vse tisto kar mladi počnemo, kaj nas zanima, kako preživljamo prosti čas … Med drugim bomo izobraževali vrstnike, ki bodo pridobili številne kompetence s področja informiranja in svetovanja, odpravili se bomo po Sloveniji in tako širili sporočilo projekta izven večjih mest, hkrati pa se bo spletna stran projekta ZAvednoMLADI sčasoma bogatila z informacijami, namenjenimi mladim.

MISC INFOPEKA sodeluje v projektu ZAvednoMLADI s programom ”Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij”

V primeru, da se vam naš projekt zdi zanimiv in bi želeli v njem sodelovati kot udeleženci delavnic, smo vam dosegljivi vsak dan med 10:00 in 18:00.

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov