Usposabljanje za učenje človekovih pravic in uporabo participatornih metod v neformalnem/formalnem okolju

V sredo, 23. 3. 2016, te ob 17:00 vabimo v INFOPEKO na brezplačno usposabljanje za učenje človekovih pravic in uporabo participatornih metod v neformalnem/formalnem okolju, ki ga bo izvedel Samo Selimović iz Amnesty International.
Rok prijave je 22. 3. 2016 na infopeka@infopeka.org ali 02 300 68 50, 041 481 246.

Na usposabljanju bodo pojasnjene vloge participatornih metod, ki se uporabljajo in izvajajo pri učenju človekovih pravic. Delavnica poteka interaktivno, udeleženci bodo spoznali in aktivno sodelovali v procesih učenja človekovih pravic. V teoretičnem delu bomo spoznali, kaj participatorne metode in učenje človekovih pravic so. S simulacijo različnih situacij pa bomo razvijali občutek empatije, strpnosti in skupnega soodločanja.

Skupaj bomo dve šolski uri z namenom ozavestiti tisto kar že sami delamo za spoštovanje človekovega dostojanstva in enakosti ter poiskati različne možnosti za skupno učenje človekovih pravic pri delu z mladimi. Udeležencem bodo na voljo brezplačni priročniki. Izkušnje pridobljene na delavnici je moč prenesti v vsakodnevno delo z mladimi.

Cilji usposabljanja so:
– poiskati povezavo med participatornimi metodami in izobraževanjem za človekove pravice;
– poiskati povezavo, kako se lahko soustvarjanje delovnega odnosa kot participatorna metoda udejanja pri izobraževalnem delu z otroki in mladostniki;
– pridobiti praktično znanje, kot so tehnike: nevihta možganov, delo v skupinah, igra vlog, študije primerov, ogled in analiza filmov, diskusije ipd.;

Usposabljanje je brezplačno in bo trajalo približno dve šolski uri. Udeležencem lahko Amnesty International po želji izda tudi potrdilo o usposabljanju.

Izvedbo delavnice podpira Amnesty International Norveške v okviru projekta Education – Empowerment – Justice Programme.

Učenje človekovih pravic

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov