Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih

Te pestijo učne težave, težave v komunikaciji in medsebojnih odnosih? Želiš izvedeti več o sebi in življenju nasploh, se s kom posvetovati, ko si v težavah? Vabljen/a v popoldanskem času v INFOPEKO na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven pogovor. Pokliči ali piši, da se dogovorimo za termin na infopeka@infopeka.org ali 02 300 68 50, 041 481 246.  Pomoč je brezplačna, anonimnost zagotovljena!

Osnovnošolci, dijaki in študenti se lahko soočajo z različnimi učnimi oziroma študijskimi težavami, ki se manifestirajo v slabši učni uspešnosti, če ne celo v učni neuspešnosti. Učna uspešnost je zanje bistvenega pomena, vendar sami velikokrat ne najdejo ustreznega načina, kako jo doseči, in potrebujejo pri tem pomoč.

Globalni cilji programa:

– učna uspešnost otrok in mladostnikov,

– osebnostna rast,

– zadovoljstvo,

– uspešna medsebojna komunikacija.

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, ki deluje v Kulturnem centru Pekarna, je okolje, kjer mladi aktivno delujejo (potekajo raznoliki programi in projekti za mlade) in se povezujejo, ter se počutijo varne in sprejete. Lahko bi rekli, da je to zanje »domače socialno okolje«.

Razlogi za pojav učnih težav so razlilni; od nezbranosti, pomanjkanja motivacije za šolsko delo, splošne slabše sposobnosti za učenje, do slabše organiziranosti za učenje oziroma slabo razvitih učnih navad. Pri otrocih in mladostnikih lahko opazimo tudi osebnostne, vedenjske in čustvene težave, ki prav tako lahko povzročajo težave pri učenju ali pa se kažejo v težavah pri komunikaciji. To jim otežuje vključevanje in pozitivno afirmiranje v najrazličnejših družbenih skupinah, kar pa je nujen pogoj za njihovo osebnostno rast in razvoj. Med mladimi se pojavljajo tudi socialne bolezni, med katerimi izstopata alkoholizem in narkomanija ter bolezni sodobne družbe, anoreksija in bulimija. Vse to so le pokazatelji čustvene in življenjske stiske mladih ter so lahko hkrati tudi razlogi za njihovo učno neuspešnost in degradacijo osebnostne rasti.

Glede na naravo težave mlade usmerjamo v ustrezne centre in institucije za pomoč ali celo vzpostavljamo ustrezen kontakt z izbranim strokovnjakom. Primeri povezovalnih centrov in institucij so: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Zdravstveni dom »dr. Adolfa Drolca« Maribor, Psihohigienska služba, Center za preprečevanje odvisnosti, Center za socialno delo Maribor…

Pri neposrednem delu svetovalka uporablja individualno obliko dela in metodo svetovanja in posvetovanja (glede na možnost adekvatnega nudenja pomoči). Profesionalno anonimno svetovanje opravlja v okviru strokovne usposobljenosti in sicer pri pojavljanju učnih težav, težav vedenja in čustvovanja ter težav v komunikaciji in medsebojnih odnosih.

Individualno svetovanje izvajata zunanji strokovni sodelavki, mag. Alenka Barbirič, prof.def., ped. spec. in Vesna Likovnik Gorjup, prof. def., ped. spec.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov