Rosina šola delavskih pravic za mlade: Temeljna podmena kapitalizma: pozasebljanje reproduktivnega dela in kategorično pogospodinjanje žensk

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže te v sredo, 16. 12. 2015, ob 16:00 vabi v v amfiteater Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na predavanje dr. Lilijane Burcar z naslovom: Temeljna podmena kapitalizma: pozasebljanje reproduktivnega dela in kategorično pogospodinjanje žensk.

Slovenski statistični podatki kažejo, da je desetina vseh žensk delavk z najnižjimi plačami dobila plačo, ki ni presegla praga tveganja revščine, medtem ko je ista skupina moških delavcev dobila plačo, ki je presegla prag revščine. Zaposlitveni status, torej zaposlitev z najnižjo plačo, polovični delovni čas, zaposlitev preko avtorske ali podjemne pogodbe ali brezposelnost postavlja ženske ponovno v ekonomsko odvisnost in nazaj pred štedilnik v vlogo gospodinje, matere in negovalke. Odvzeta ji je možnost razvoja v svobodno in avtonomno osebnost, saj je zreducirana je zgolj na reproduktivno delovno silo. To gre z roko v roki z napadi na javne storitve, med drugim ukinjanjem 100 % sofinanciranja javnih vrtcev, pojavom vedno dražjih domov za ostarele oz. privatizacijo teh storitev. Kapitalizem je torej eden izmed glavnih vzrokov za neenakost žensk.

Dr. Lilijana Burcar je zaposlena na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete. Ukvarja se s feministično teorijo in študijami spolov, postokolonialnimi in neokolonialnimi študijami, družbeno pravičnostjo in sodobno britansko in ameriško književnostjo.

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže v letošnjem letu začenja s programom Rosina šola delavskih pravic za mlade, katere namen je presekati agresivni pohod kapitalizma in neoliberalne ideologije po prostorih, kjer se izobražujejo in družijo mladi. Mlade, ki so ena izmed najbolj številčnih skupin prekarnih delavcev, želimo seznaniti s pomenom delavskih pravic, pomenom organiziranja za boj za vnovično pridobitev izgubljenih delavskih pravic in pomenom zaposlitve zavarovane s temeljnimi delavskimi in socialnimi pravicami in dohodkom, ki zagotavlja dostojno življenje.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov