Rosina šola delavskih pravic za mlade: Kako se lahko mladi angažirajo v boju za delavske pravice?

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže te v torek, 8. 12. 2015, ob 16:00 vabi v amfiteater Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na strukturiran dialog z naslovom: Kako se lahko mladi angažirajo v boju za delavske pravice?

Eden izmed najpogostejših načinov zviševanja konkurenčnosti (poleg podaljševanja delovnika in odpuščanja) je tudi prekarizacija – v slovenskem prostoru predvsem zaposlovanja preko S. P.-jev in študentskih napotnic. Številčna skupina prekarnih delavcev so tudi študenti, ki so prisiljeni delati, da bi lahko študirali, ali študirajo zato, da lahko delajo kot študenti. Povpraševanje po ceneni delovni sili in manj obdavčenem delu študentk in študentov je veliko. Vsak tretji študent dela približno 23,5 ure na teden. Podobno kot ženske delavke, tudi študentke in študenti opravljajo slabše plačana dela, ker živijo v gospodinjstvih, kjer združevanje več virov prihodkov omogoča vsem članom preživetje. Vendar, če “konkurenčnost” pomeni predvsem brezposelnost in bolj izkoriščevalsko delo, to z vidika prebivalcev ne more biti nekaj dobrega in zaželjenega. S takšnimi ukrepi postajajo konkurenčna predvsem podjetja, katerih cilj pa je nižanje cene delovne sile, kar za večino delovnih ljudi pomeni nižanje življenjskega standarda. To najbolj občutimo mladi, saj je redna zaposlitev za nedoločen čas za nas prej izjema kot pravilo. Zato mladi potrebujemo organizacije, preko katerih lahko skupaj izboljšamo svoj položaj. Individualiziran posameznik namreč ne more postavljati pogojev svojega dela, organizirana skupina pa to lahko počne. Vlada bi morala v prvi vrsti torej omogočiti in podpirati sindikalistično organiziranje mladih. Mladi, ki so se udeležili Rosine šole delavskih pravic za mlade bodo v okviru strukturiranega dialoga vladi RS, političnim strankam in lokalni skupnosti predlagali ukrepe preko katerih lahko le-te spodbudijo sindikalistično organiziranje mladih in prekinejo s sistematskim spodbujanjem podjetništva med mladimi.

IZVAJALCI: Študentska Iskra in Sindikatom Mladi+

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže v letošnjem letu začenja s programom Rosina šola delavskih pravic za mlade, katere namen je presekati agresivni pohod kapitalizma in neoliberalne ideologije po prostorih, kjer se izobražujejo in družijo mladi. Mlade, ki so ena izmed najbolj številčnih skupin prekarnih delavcev, želimo seznaniti s pomenom delavskih pravic, pomenom organiziranja za boj za vnovično pridobitev izgubljenih delavskih pravic in pomenom zaposlitve zavarovane s temeljnimi delavskimi in socialnimi pravicami in dohodkom, ki zagotavlja dostojno življenje.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov