Delavnica “Kdaj skupina deluje dobro?”

Vsaka skupina ima svojo notranjo dinamiko in nepisana pravila, po katerih deluje bolj ali manj dobro. Skupino oblikujejo raznoliki posamezniki, ki med seboj vzpostavljajo razmerja in prav ta so ključna za razumevanje, energijo, usmerjenost in kakovost skupine. Na tokratni delavnici s Sašom Kroneggerjem v četrtek, 19. 11. 2015 s pričetkom ob 10.00,  bomo spoznali zakonitosti skupine in skupinskega dela. Delavnica je namenjena mentorjem, mladinskim in pedagoškim delavcem ter vsem, ki jih zanima optimalno delovanje znotraj tima.

Vprašanja, ki si jih bomo zastavili na delavnici:

– kakšen vpliv ima skupina, kadar opravljamo neko nalogo?

– kaj se v skupinah dogaja in kako to, da se člani včasih slabo, drugič pa dobro razumejo?

– kako lahko mladinski delavci podprejo skupino mladih?

– kakšne so razlike med skupino in timom in kakšne vloge prevzemajo mladi v timu?

Cilji delavnice:

– udeleženci spoznavajo delovanje skupine skozi čas

– raziskujejo možnosti za podporo skupini v različnih fazah razvoja

– izkusijo timsko delo ter razmišljajo o svojih vlogah v timih

– izmenjajo izkušnje in mnenja o podpori skupinam v različnih situacijah

Okvirni program delavnice:

10:00 11:25 Uvod v delavnico, dogajanje v skupini
11:25 11:40 Odmor
11:40 13:00 Skupinska dinamika skozi čas, podpora skupini
13:00 13:20 Odmor
13:20 14:40 Timi in timske vloge
14:40 15:00 Odmor
15:00 16:00 Kaj konkretno naj s svojo skupino? Zaključek

Izvajalec:

Sašo Kronegger je socialni pedagog in transakcijski analitik – svetovalec. Izvaja izobraževanja in moderira procese za različne naročnike. Teme izobraževanj so predvsem usmerjene v izboljševanje komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sisteme podpore manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim), izobraževanja in usposabljanja različnih deležnikov organizacije, reševanje konfliktov in timsko delo. Poseben poudarek namenja tudi usposabljanjem za vodenje, razvoju mladinskega dela ter mobilnosti mladih.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov