Rosina šola delavskih pravic za mlade: Kaj so delavske pravice?

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže te v torek,  3. 11. 2015, ob 18.00 vabi v 1. nadstropje Upravne stavbe Kulturnega centra Pekarna na predavanje in diskusijo z naslovom: Kaj so delavske pravice?

Upor proti neznosnim delovnim razmeram, izkoriščanju in brezpravju delavcev je čikaške delavce v začetku maja 1886 pripeljal na ulice. Zahtevali so boljše možnosti za delo in življenje, predvsem pa uzakonjen osemurni delavnik. V 21. stoletju pod skupnim imenom fleksibilizacije država spreminja državno reguliran trg v konkurenčni trg dela in vzpostavlja nove odnose moči med družbenimi razredi, s tem, da krepi enega in slabi drugega. Ponovno je na pohodu masovna redukcija temeljnih socialnih in ekonomskih pravic z namenom povečevanja profita in krepljenja konkurenčnosti. Na predavanju in sledeči diskusiju se bodo mladi seznanili s temeljnimi pojmi, z zgodovino boja za delavske pravice in tistimi strukturnimi posegi, ki delavske pravice krčijo danes.

Predavatelj: Anej Korsika, Inštitut za delavske študije

Anej Korsika je politolog, ki se ukvarja s kritično teorijo družbe predvsem s kritiko politične ekonomije.

MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže v letošnjem letu začenja s programom Rosina šola delavskih pravic za mlade, katere namen je presekati agresivni pohod kapitalizma in neoliberalne ideologije po prostorih, kjer se izobražujejo in družijo mladi. Mlade, ki so ena izmed najbolj številčnih skupin prekarnih delavcev, želimo seznaniti s pomenom delavskih pravic, pomenom organiziranja za boj za vnovično pridobitev izgubljenih delavskih pravic in pomenom zaposlitve zavarovane s temeljnimi delavskimi in socialnimi pravicami in dohodkom, ki zagotavlja dostojno življenje.

Program izvajamo v sodelovanju s Študentsko Iskro in Mestnim Mladinskim svetom Maribor.

V okviru Rosine šole delavskih pravic za mlade napovedujemo tudi:

9. 11. 2015

Pomen in vloga sindikatov

Goran Lukič, ZSSS

17. 11. 2015

Kdo so revni zaposleni?

dr. Maja Breznik

8. 12. 2015, ob 16h

Kako se lahko mladi angažirajo v boju za delavske pravice?

Študentska Iskra in Sindikat Mladi +

16. 12. 2015

Ženska kot reproduktivna delovna sila v kapitalizmu

dr. Lilijana Burcar

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov