Prostovoljsko delo mladih za mlade

Vabljen/-a na uvodno informativno srečanje v ponedeljek, 12. 10. 2015, ob 17.00 uri v prostore INFOPEKE, kjer ti bomo predstavili program prostovoljskega dela in program predhodnega usposabljanja, ki se prične v sredo, 14. 10. 2015, ob 17.00.

Če hočeš poslušati, videti, se učiti in se spreminjati z nami, se nam pridruži pri opravljanju organiziranega “Prostovoljsko delo mladih za mlade”. REVOLUCIONIRAJ SE!

Moja pesem ni le moja pesem,
to je krik vseh nas!
Moja pesem ni le moja pesem,
to je boj vseh nas.

Biti mlad v teh težkih časih,
to se pravi
brez mladosti biti mlad,
zreti starega sveta propad,
skrivati premnogo nad,
to se pravi biti mlad …

Pa je vendar sreča biti mlad,
biti mlad in poln nad.
(Karel Destovnik Kajuh: Naša pesem)

V novem šolskem/študijskem letu lahko deluješ na naslednjih področjih prostovoljnega dela:

1. PEKARNA DOBIŠ DAŠ – aktivno preživljanje prostega časa z otroci in mladostniki z manj priložnostmi

Prostovoljci/-ke prevzamejo pripravo, organizacijo in izvedbo programa aktivnega preživljanja prostega časa z otroci in mladostniki z manj priložnostmi skozi šolsko leto. Program je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami, kot so osamljenost, pomanjkanje socialnih stikov, težave pri navezovanju stikov… Na tedenskih druženjih se igra, ustvarja, uri v socialnih veščinah, gleda zanimive filme in veliko pogovarja. Mladi stopajo v dialog, se učijo poslušati in krepijo solidarnost/strpnost.

Glavne naloge prostovoljcev/-k so:
– priprava delavnice,
– izvedba delavnice,
– priprava materiala,
– priprava prostora.
Program je zasnovan na podlagi skupinskega dela.

Program PEKARNA DOBIŠ DAŠ je zastavljen tako, da prostovoljci/-ke po obveznem usposabljanju v mesecu oktobru, sami pripravijo in izvajajo različne raziskovalne, ustvarjalne, gibalne ter socialne delavnice za uporabnike programa. Delavnice omogočajo aktivno sodelovanje vseh vkjučenih, hkrati pa omogočajo pridobitev občutka pripadnosti, izboljšanje medosebnih odnosov v skupini in učenje kreativnosti.
Program se izvaja ob ponedeljkih med 16.00 in 18.00 uro v prostorih INFOPEKE in v prostorih Mladinskega doma Maribor.
K sodelovanju bomo ponovno povabili mladostnike z Mladinskega doma Maribor in z Doma Antona Skale Maribor.

Prostovoljci in prostovoljke  imajo zagotovljeno stalno podporo in spremljanje s strani mentorice ter strokovno podporo s strani zunanje strokovne sodelavke, Vesna Likovnik Gorjup, prof. def., ped. spec., ki jim nudi konzultacije in individualna svetovanja, kadar se za to pokažejo potrebe.

Obvezno usposabljanje za program ”PEKARNA DOBIŠ DAŠ” bo v ponedeljek, 19. 10. 2015, ob 17.00 uri v prostorih INFOPEKE.

2. Nudenje brezplačne učne pomoči

Program brezplačne učne pomoči zajema neposredno individualno pomoč pri učenju otrokom in mladostnikom s težavami pri učenju, s poudarkom na osebni pomoči in nudenjem vzpodbude ter podpore pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Prostovoljec/-ka nudi učno pomoč pri enem ali dveh predmetih, odvisno od znanja, ki ga želi podati uporabniku. Učna pomoč poteka kontinuirano čez celo šolsko leto, enkrat tedensko po dve šolsko uri oziroma po dogovoru z uporabnikom. Prostovoljec/-ka si sam/-a izbere predmet, ki ga bo inštruirala tekom leta.
Sama učna pomoč se izvaja v prostorih INFOPEKE, v knjižnicah ali v prostorih Mladinskega doma Maribor.

Prostovoljec/-ka ima zagotovljeno stalno podporo in spremljanje s strani mentorice ter strokovno podporo s strani zunanje strokovne sodelavke, mag. Alenke Barbirić, prof. def., ki nudi redne mesečne konzultacije in individualna svetovanja, kadar se za to pokažejo potreb.

Obvezno usposabljanje za program “Nudenje brezplačne učne pomoči” bo v torek, 20. 10. 2015, ob 17.00 uri v prostorih INFOPEKE.

3. ZINE – publikacija z družbeno-angažiranimi in aktivističnimi ter kreativnimi vsebinami

V šolskem letu 2014/2015 je v MISC INFOPEKA nastala nova skupina prostovoljcev/-k, ki ustvarjajo redno publikacijo z družbeno-angažiranimi, aktivističnimi in kreativnimi vsebinami oz. zine z imenom Pizda! Do danes so izdali že tri številke omenjene publikacije.

V uvodniku prve številke je zapisano:
»Pizda! je zine, ki je v prvi vrsti namenjen družbeno angažiranim in aktivističnim vsebinam ter služi kot sredstvo analiziranja in preizpraševanja družbeno-političnih razmerij moči. Hkrati nam mladim kot marginalizirani družbeni skupini, ki ima svoje specifične potrebe in interese, omogoča samorefleksijo in razumevanje vpetosti v družbeno-politično okolje. Zavedanje, da vladajoči politični in ekonomski sistemi oblikujejo družbene vrednote in norme ter s svojimi mehanizmi vzpostavljajo in ohranjajo obstoječo hierarhijo moči, nam omogoča, da se zavestno opredelimo in zavzamemo tisto pozicijo, ki zagovarja skupne družbene interese ter se zoperstavimo vsakršnim oblikam izkoriščanja, diskriminiranja in omejevanja egalitarnih pravic. Drugič pa nam omogoča, da začnemo o družbenem sistemu razmišljati kot o družbenem konstruktu, ki ga lahko s konstruktivno razpravo, odločanjem s konsenzom, družbeno-političnimi akcijami in prizadevanjem za solidarnost, strpnost in neposredno demokracijo kadarkoli spremenimo.«

Aktivno sodelovanje pri programu Zine obsega:
– pisanje člankov,
– ilustriranje,
– sodelovanje na sestankih, ki se odvijajo enkrat tedensko po dve uri,
– aktivno spremljanje, prepoznovanje in opozarjanje na obče/lokane probleme,
– organizacija izdajanja publikacije.

Obvezno usposabljanje za program “ZINE” bo v sredo, 21. 10. 2015, ob 16.00 uri v prostorih INFOPEKE.

4. PEKARNA POTOPISI (potopisi, ki to niso)

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo prostovoljcI/-ke MISC INFOPEKA nadaljevali s tipom potopisnih predavanj, katerih namen je privabiti širšo publiko in hkrati vzpodbuditi kritično mišljenje na podlagi izkušenj ter videnj popotnikov. Potopisi predstavljajo prvi korak v svet rušenja individualnih predsodkov kot tudi družbenih stereotipov, hkrati pa s koristnimi informacijami spodbujajo mobilnost na naslednjem nivoju – ko potovanje dobi pomen in ko z njega prineseš več kot le porjavelo kožo.

Glavne naloge prostovoljcev/-k so:
– priprava potopisa (najti popotnika/-co),
– izvedba potopisa,
– priprava prostora,
– priprava hrane, ki tipično prikazuje življenje v predstavljeni državi,
– priprava in oblikovanje najave/posterja.

Potopisna predavanje se izvedejo enkrat mesečno (vsak četrti četrtek) v prostorih INFOPEKE.  Potopise v celoti pripravljajo prostovoljke in prostovoljci. Spremljaš jih lahko tudi na: http://www.facebook.com/pekarnapotopisi.

Obvezno usposabljanje za program “PEKARNA POTOPISI (potopisi, ki to niso)” bo v četrtek, 22. 10. 2015, ob 16.00 uri v prostorih INFOPEKE.

5. Stopinje mesta – sprehodi, predavanja in razmišljanja o Mariboru za mlade

Prostovoljci/-ke bodo spoznavali in raziskovali mesto z umetniškimi intervencijami, tematskimi sprehodi, s pripravo predavanj, okroglih miz in delavnic o družabnostnih funkcijah mesta ter pomenu javnega prostora. Skozi različne aktivnosti in dejavnosti prostovoljci/-ke želijo osmisliti mesto, spodbuditi mlade h kritičnemu opazovanju ter razpravljanju o prostoru in času, v katerem živimo.

Prostovoljci/-ke se aktivno družijo in konstruktivno iščejo nove teme za tematske, urbane sprehode, predavanja in dogodke. Zaželjena je samoiniciativnost pri prostovoljskem/skupinskem delu.

Prostovoljci/-ke preteklih leto so ustvarili že kultni Vodnik za mlade popotnike po Mariboru in spletno stran: Spletni vodnik po Mariboru za mlade popotnike in urbane sprehode.

Spremljaš jih lahko tudi na: https://www.facebook.com/stopinjemesta?fref=ts

Obvezno usposabljanje za program “Stopinje mesta” bo v petek, 23. 10. 2015, ob 16.00 uri v prostorih INFOPEKE.

6. Mladinske delavnice

S programom Mladinske delavnice pospešujemo razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Projekt je namenjen učencem osmih in devetih razredov OŠ. Mladi s programom, ki ga izvajajo usposobljeni prostovoljci/-ke, pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. S programom pomagamo posamezniku, da oblikuje pozitivno samopodobo ter prispevamo k osebni in socialni integraciji. Za mlade program pomeni motivirajočo dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in aktivno socialno življenje.

Informativno srečanje za program Mladinske delavnice bo v sredo, 23. 9. 2015, ob 17.00 v INFOPEKI. Več o programu najdeš tukaj.

V sodelovanju z Društvom za preventivno delo.

Urnik usposabljanja za organizirano »PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH ZA MLADE« v šolskem letu 2015/2016.

__________________________________________________________________________

Program “Prostovoljsko delo mladih za mlade” je namenjen vsem mladim med 14. in 29. letom starosti.
Vabljene dijakinje in dijaki, študentke in študenti, zaposleni, brezposelni mladi, ki ste pripravljeni kot prostovoljci nuditi pomoč, vzpodbudo in podporo vrstnikom, aktivno sodelovati pri oblikovanju in izvajanju mladinskih dejavnosti ali načrtovati in izpeljati projekt, s katerim bi rad/-a svoje sovrstnike in širšo javnost spodbudil/-a k razmišljanju in delovanju v smeri večje družbene pravičnosti, etične občutljivosti in odgovornosti do ljudi, živali in narave.

Povezava do FB dogodka: https://www.facebook.com/events/485197528332362/

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

Foto: Marek Šurkala

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov