“Mladinske delavnice” – informativno srečanje

Vabljen/-a na informativno srečanje bodočih prostovoljk in prostovoljcev, ki bi želeli izvajati preventivni program “Mladinske delavnice” v novem šolskem/študijskem letu.

Informativno srečanje bo v sredo, 23. 9. 2015, ob 17.00 v  INFOPEKI.

Namen programa “Mladinske delavnice”

Program Mladinske delavnice je namenjen mladostnikom v starosti med 13. in 15. letom oziroma učencem osmih in devetih razredov osnovnih šol. Program izhaja iz modela primarne preventive za mlade, ki pospešuje razvojne in socializacijske procese pri mladih ter lahko preprečuje njihovo socialno izključenost.

Izvajanje programa

Neposredno delo opravljajo prostovoljke in prostovoljci celo šolsko leto v različnih osnovnih šolah, ki so locirane v centru ali okolici Maribora. Po ustreznem, obveznem usposabljanju na Ptuju ali v Ljubljani, pričnejo prostovoljci/-ke z izvajanjem delavnic v razredih enkrat tedensko.

Mladi s programom, ki ga izvajajo usposobljeni prostovoljci/-ke, pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. S programom pomagamo posamezniku, da oblikuje pozitivno samopodobo ter prispevamo k osebni in socialni integraciji. Za mlade program pomeni motivirajočo dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in aktivno socialno življenje.

V MISC INFOPEKA izvajamo program v sodelovanju z Društvom za preventivno delo.

Vsebina delavnic

Vsebinski del programa je vezan na razvojno psiho-socialno problematiko, s katero se mladostniki srečujejo v okviru razvojne krize. Teme, ki jih obdelujemo s skupino udeležencev (tako z majhno prostovoljno formirano skupino, kot tudi s celim razredom) so opredeljene deduktivno iz naslednjih kategorij razvojnih nalog adolescence:

– problemi v zvezi z izgradnjo slike o sebi (samopodoba),

– problemi v zvezi z odnosi v družini in s starši,

– problemi v zvezi z odnosi v vrstniški skupini;

– problemi v zvezi s šolo, učenjem in profesionalno orientacijo,

– problemi v zvezi z izgradnjo spolne identitete in s spolnostjo.

Pri neposrednem delu prostovoljcev/-k z mladostniki, je v obliki skupinskega dela posamezna tema obdelana s pomočjo metode “delavnica”. Gre za sklop socialnih iger, igranja vlog in simulacijskih iger, nedokončanih zgodb, vodenih fantazij ipd., ki so povezane v celoto z diskusijami.

Pogoji za sodelovanje

Pogoj za sodelovanje pri izvedbi programa Mladinske delavnice je udeležba na izobraževalnem seminarju, ki bo v drugi polovici oktobra potekal na Ptuju (7. – 13. 10. 2015) ali v Ljubljani (21. – 27. 10. 2015). Udeležba na izobraževalnem seminarju je brezplačna.

Prostovoljke in prostovoljci izvajajo program celo šolsko leto.

Povezava do FB dogodka: https://www.facebook.com/events/983144015064137/

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

Ilustracija: Cécile Bondon

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov